Jesteś ofiarą przemocy, gróźb, nie pozostaniesz bez pomocy!

Jesteś ofiarą przemocy, gróźb, nie pozostaniesz bez pomocy!

Reklamy

Do wągrowieckich policjantów zgłosiły się dwie kobiety, które otrzymywały groźby ze strony byłego partnera jednej z nich.
Wczoraj Sąd Rejonowy w Wągrowcu zastosował wobec 47-letniego mieszkańca Wągrowca środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wczoraj podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, na ławie usiadł podejrzany o stosowanie gróźb karalnych mężczyzna. Zebrane przez policjantów i Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu materiały dowodowe, zeznania pokrzywdzonych i świadków w ocenie Sądu wysoce uprawdopodobniają, że może on być niebezpieczny dla swych ofiar i postanowił zastosować najsurowszy – izolacyjny środek zapobiegawczy.

Wągrowieccy policjanci od początku roku przeprowadzili kilkadziesiąt postępowań związanych ze stosowaniem przemocy, stosowaniem gróźb, przeciwko bliskim, rodzinie.

Ważnym jest, aby nie być biernym wobec doświadczania przemocy ze strony oprawcy, gdyż poczucie bezkarności może doprowadzić do eskalacji działań oprawcy.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy i wsparcia Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego lokalny punkt funkcjonuje również w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1.

Punkt prowadzony jest przez fundację Dziecko w Centrum, dyżury pełnione są w poniedziałki i czwartki w godz. 10. -15. , wspierany funduszem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokrzywdzeni przestępstwami przeciwko:
📌rodzinie (przemoc, porzucenie, znęcanie), wolności seksualnej, życiu i zdrowiu, wolności (stalking, groźby, pobawienie wolności), mieniu, lub będący świadkami przestępstw, lub najbliższymi osób pokrzywdzonych mogą w punkcie uzyskać nieodpłatnie pomoc:
📌 prawną, mediacyjną, psychologiczną, a nawet materialną (pokrycie kosztów żłobka, szkoły, dopłat czynszowych i opłat, żywności i inne…)

Celem udzielanej pomocy jest zniwelowanie skutków przestępstwa i normalizacja sytuacji bytowej pokrzywdzonego przestępstwem.

⚠️Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1
Czynny :
poniedziałek w godz .10 – 15
czwartek w godz. 10 – 15

📲tel. 539 002 006