Ani uwierzyć, ani się pogodzić

Ani uwierzyć, ani się pogodzić

Reklamy

🖤
Dziś, w niedzielę 7 kwietnia, w wieku 44 lat zmarł
prof. HUBERT PALUCH!
(ur. 1.06.1979 r.)
Znany, szanowany wągrowczanin.
Tyle dobra, ile od serca ofiarował innym, nie sposób teraz wymienić, ogarnąć.

To dzięki Niemu w Wągrowcu powstał oddział Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium”, której przez wiele lat był rektorem.
W naszym regionie, stworzył niepowtarzalne najpierw przedszkole, a dwa lata temu szkołę – azyl – Niepubliczne Przedszkole PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi oraz
Niepubliczną Szkołę dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
dr HUBERT PALUCH, EMBA (Organ prowadzący) – „Przedszkole Progressio obchodzi w tym roku 5 lecie istnienia, szkoła podstawowa funkcjonuje drugi rok.
W 2020 roku placówki, które tworzył od podstaw zostały nagrodzone statuetką „Diament Biznesu” CEO WORLD Magazine oraz w 2021 roku statuetką „Lider Biznesu” CEO WORLD Magazine pod patronatem Forbes.
Doceniło to dzieło także Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nagrodą „Najlepsze Przedszkole w Polsce” oraz Honorową Nagrodę Miasta Wągrowca w kat. Gospodarka w 2022 roku.

Dr HUBERT PALUCH , EMBA – Organ Prowadzący pierwsze w powiecie wągrowieckim Niepubliczne Przedszkole PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci ze spektrum autyzmu, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (marketing usług profesjonalnych), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, absolwent prestiżowych studiów biznesowych Executive Master of Business Administration w Warszawie i Apsley School London, posiada uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, stypendysta Programu LLP Erasmus w: Vysoka Skola Obchodni w Pradze, Avans Hogeschool of International Studies w Bredzie w Holandii, w Wirtschaftsuniversiatat w Wiedniu w Austrii, Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Procesowego i Realizacji Strategii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w projekcie w roku 2021-2022, członek rady nadzorczej Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu, Członek Zespołu Doradczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Nauki oraz Działalności Upowszechniającej Naukę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019-2020, Doradca Biznesowy REFAL Co Group w Nikozji na Cyprze – korporacji inwestycji finansowych, współpracuje w ramach projektów edukacyjnych z Z-WAY TO EXCELLENCE dr Ralph Zurcher w
Niemczech i w Szwajcarii, Instytut Zarządzania PROGRESSIO – CEO, Fund Souk Analytics – CEO, DZ FOOD & SUPPLEMENTS LTD, Cyprus – Członek Zarządu i CEO, CEO Consultant w POLDENT DENTAL CARE w Leeds i Wakefield w UK, członek Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie, na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina, brał czynny udział w pracach konsultacyjnych Narodowego Kongresu Nauki przy tworzeniu nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0 w obszarze niepublicznego szkolnictwa wyższego, w latach 2013-2019 Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie, a w latach 2010-2013 Dziekan Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w
Wągrowcu, wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i w Gnieźnie, Członek Prezydium i Pełnomocnik Prezydium ds. Kontaktów Zewnętrznych KRZASP-Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, nauczyciel akademicki, trener biznesu m. in. dla CDU DGE Bruxelles, Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managemensystemen czy MTD Consulting, autor i współautor ponad 30 artykułów naukowych i 3 książek m. in. książki pt.: „(Nie)profesjonalny rynek usług szkoleniowych w Polsce”, organizator i aktywny uczestnik (członek board’ów) wielu konferencji krajowych i zagranicznych m .in konferencji Start-Up w Luzernie w Szwajcarii, w latach 2008-2010 Członek Editorial Board w obszarze badań naukowych w Szwajcarii Global Management Institute oraz Zastępca Dyrektora Innovating Management Institute, obecnie członek Editorial Board Global Partnership Management Institute, specjalista ds. rynku usług szkoleniowych w ramach projektu: „Foresight-sieci gospodarcze Wielkopolski” w Politechnice Poznańskiej – współautor scenariuszy transformacji wiedzy do gospodarki, aktywny członek Stowarzyszenia Miłośników Muzeum Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii.

Profesorze, Hubercie – za twoją dobroć, oddanie, ciepło,serdeczność, uśmiech i wszystko, co w swoim życiu dałeś innym DZIĘKUJEMY ❣️
Nasze najserdeczniejsze wyrazy współczucia Żonie i Najbliższym🖤

fot. archiwum prywatne
H. Palucha i Anka Borczykowska