Największa inwestycja w gminie Damasławek ruszy już wkrótce!

Największa inwestycja w gminie Damasławek ruszy już wkrótce!

Reklamy

👷🧱🏗
Właśnie spotkała się Rada Budowy dotycząca oczyszczalni ścieków.
A już wkrótce rozpocznie się największa inwestycja w historii Gmina Damasławek
Jak poinformował Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek :
„Przed nami I etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Damasławek. Jest to zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj.
Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie, które jest ważnym krokiem w całym procesie. Wykonawca poinformował nas, że szczegółowa dokumentacja techniczna jest gotowa w 80%.
Ponadto złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Zakres prac obejmuje:
🧱modernizację punktu zlewczego ścieków dowożonych,
🧱 budowę punktu przyjmującego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków,
🧱 budowę farmy fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków,
🧱 budowę garażu,
🧱wykonanie ukształtowania terenu, nawierzchni, montaż ogrodzenia,
🏗 roboty energetyczne i elektryczne,
🏗wykonanie sieci technologicznych.

Wartość zadania to blisko
8 000 000,00 złotych.
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95%.

info.Cyprian Wieczorek, wójt gminy Damasławek