Jest odpowiedź wągrowieckiego GZGKiM na komentarz mieszkanki Wiśniewa o niesprawnym hydrancie

Jest odpowiedź wągrowieckiego GZGKiM na komentarz mieszkanki Wiśniewa o niesprawnym hydrancie

Reklamy


Oświadczenie zostało nam przekazane po komentarzu jaki zamieściła jedna z internautek, mieszkanka Wiśniewa, pod postem o pożarze prasy i ścierniska.

https://www.facebook.com/Wagrowieckiregionnews/posts/761027772694967

Zamieszczamy pełną treść oświadczenia 👇

„Wągrowiec 17.08.2023 r.

          Oświadczenie

    Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, jako zarządca infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wągrowiec stanowczo dementuje umieszczoną w dniu 15.08.2023r. informację zamieszczoną na portalu społecznościowym, a następnie przekazaną „gazeciewągrowieckiej” przez p. Julitę Wesela o niesprawnych hydrantach podczas akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z pożarem maszyny rolniczej i ścierniska w Wiśniewie.
Gmina Wągrowiec posiada rozległą sieć wodociągową i zdarzają się przypadki celowych działań zmierzających do uszkodzeń urządzeń, w tym hydrantów, poprzez umieszczenie wewnątrz śmieci, kradzieży elementów zabezpieczających oraz wody. Po publikacji tej informacji, w dniu 16.08.2023 r., w ramach działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Wójt Gminy Wągrowiec niezwłocznie zlecił pracownikom GZGKiM w Wągrowcu jej zweryfikowanie. Ustalono, że hydranty znajdujące się na terenie Wiśniewa, zasilane z sieci wodociągowej Gminy Damasławek, są całkowicie sprawne technicznie, co zostało potwierdzone w raporcie sporządzonym przez kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
Wszystkie jednostki zarówno Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, biorące udział w akcji nie miały żadnego problemu z poborem wody z hydrantu znajdującego się w Wiśniewie oraz w Kołybkach. Ponadto hydranty zabezpieczone są przez zasuwy podziemne i w przypadku zamkniętej zasuwy przy hydrancie, każdy zespół biorący udział w akcji gaśniczej posiada na wyposażeniu sprzęt umożliwiający odkręcenie takiej zasuwy celem napełnienia wodą zbiorników.
Nieprawdą jest stwierdzenie, że „niesprawne hydranty” miały wpływ na przebieg akcji gaśniczej na terenie Wiśniewa, gdyż taki fakt nie miał miejsca, co potwierdza zaświadczenie przekazane przez Komendę Powiatową PSP w Wągrowcu. Rozpowszechnianie zatem fałszywej i niesprawdzonej informacji w tak ważkiej sprawie jest wysoce szkodliwe i nieodpowiedzialne.
Tym bardziej niezrozumiała jest dla nas treść informacji i intencje autorki, gdyż świadkowie obserwujący przebieg akcji ratowniczej widzieli Panią Julitę Wesela, przyglądającą się tankującym wozom strażackim, które pobierały wodę z hydrantu, znajdującego się obok posesji nr 10 w Wiśniewie.
W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, jakie intencje miała autorka tej informacji, czy na pewno chodziło jej o poprawienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Wiśniewa?
A może wywołanie jedynie niepotrzebnej dyskusji i hejtu w mediach społecznościowych wobec GZGKiM i Gminy Wągrowiec. 
Mając powyższe na uwadze, w trosce o dobre imię GZGKiM oraz Gminy Wągrowiec, żądam od autorki tej informacji sprostowania oraz jego publikacji we wszystkich mediach, gdzie informacja ta się ukazała, w przeciwnym razie zostaną podjęte stosowne kroki prawne.

          Dyrektor
GZGKiM w Wągrowcu