Kolumny wojskowe na naszych drogach

Kolumny wojskowe na naszych drogach

Reklamy

Sztab Generalny Wojska Polskiego – główny organ dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej wydał oficjalny komunikat na swojej stronie internetowej :
  „Od dziś 12 lutego na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych. A wszystko to związane jest z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych🛣️

Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch.  Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją. 
  Przegrupowania zostały
skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

⚠️Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.
⚠️Przypominamy, że nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy! „
Sztab wojskowy zwraca się również z apelem o ochronę danych, NIE PUBLIKOWANIE INFORMACJI i ZDJĘĆ obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

***
W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24).
W ich ramach Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników.
Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.
STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.