Konsekracja w roku jubileuszu

Konsekracja w roku jubileuszu

Reklamy

KONSEKRACJA W ROKU JUBILEUSZU
To było wielkie święto w 650.letniej historii Parafia pw. św. Mikołaja w Skokach
Prymas Polski abp Wojciech Polak dokonał dzisiaj, w niedzielę 25 czerwca konsekracji kościoła. W koncelebrze uczestniczyli ks. Sławomir Jessa dziekan dekanatu goślińskiego oraz proboszcz ks. Karol Kaczor.
Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych.
Kościół to miejsce, gdzie
wielbi się Boga, zanosi modlitwy, przede wszystkim sprawuje sakramenty. Tutaj też przechowuje się Najświętszy Sakrament.

„Kościół to nasz dom. Kościół to nasza rodzina. Kościół to wspólnota z Chrystusem i między nami. Kościół, który żyje pośród synów i córek tej ziemi. Kościół szczęśliwy – jak za chwilę modlił się będę jeszcze poświęcając tę odnowioną świątynię – jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanych z żywych kamieni, stojących mocno na fundamencie Apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus.”- powiedział do zgromadzonych Abp Wojciech Polak – Prymas Polski.

Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw.św.Mikołaja nierozerwalnie związane są z historią miasta Skoki, które zostało lokowane w 1367 r. na prawie magdeburskim.
Dokonał tego król Kazimierz Wielki, dając przywilej lokacyjny swemu wiernemu rycerzowi Januszowi z Podlesia zwanemu Skockim herbu Nowina, który stał się pierwszym właścicielem miasta.
Już sześć lat później tenże Janusz ufundował pierwszy, drewniany kościół
pw. św. Mikołaja.
Natomiast parafię w Skokach erygował 9 grudnia 1373 r. biskup Jan V Oliwa za pontyfikatu papieża Grzegorza XI (1370-78).

Współcześniejsza historia, sięgająca pół wieku wstecz –
Z okazji 600-lecia parafii, w 1973 r., odnowiono cały kościół, a potem dokonywano już tylko drobnych napraw.
Ostatniego kapitalnego remontu kościoła podjął się
obecny proboszcz ks. Karol Kaczor.
W maju 2005 roku stwierdzono bowiem, że północna ściana boczna uległa całkowitemu zniszczeniu. Wyraźne zarysowania spękań i obsunięcie się fragmentów muru groziły ludziom poważnym niebezpieczeństwem.
Sprowadzono więc ekipę remontową górali z Nowego Targu. Należało na początek przy pomocy specjalnych rusztowań zabezpieczyć dach świątyni, a następnie usunąć ściany boczne. Zakres prac był bardzo poważny.
Remont budynku świątyni oficjalnie zakończono po siedmiu latach jego trwania w 2012 roku. W 2013 r. poddany został naprawie spękany mur oporowy wokół kościoła. Przy tej okazji poddano renowacji bramę przed kościołem. W kolejnych latach prowadzone były prace konserwatorskie, którym poddano wszystkie ołtarze, ambonę i chrzcielnicę.
Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia, była możliwa dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców parafii, którym bliska jest skocka świątynia. Parafianie zorganizowali dwa koncerty charytatywne połączone z aukcją i loterią oraz sprzedażą cegiełek wykonanych z rozebranych belek kościoła.

Darczyńcami byli również pochodzący ze Skoków ks.abp. Marian Przykucki, ks. abp. Henryk Muszyński, kapłani pochodzący oraz pracujący w parafii, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu oraz Urząd Miasta
i Gminy Skoki.
650 rocznicę lokacji miasta Skoki w 2017 r. parafia uczciła pamiątkową tablicą
oraz pierwszym w historii nabożeństwem ekumenicznym z udziałem duchownych innych konfesji reprezentujących dawnych mieszkańców.
Msza św. i okolicznościowa tablica upamiętniły również w 2018 r. setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W 2023 roku przypada jubileusz 650-lecia erygowania parafii.
Z tej okazji świątynia oraz ołtarz zostały dziś poświęcone. Podjęto również wiele inicjatyw towarzyszących temu historycznemu wydarzeniu.

Na zakończenie uroczystości
ks. Prymas powiedział :
„Dziękując więc dziś wam wszystkim, w uroczystym dniu poświęcenia waszej świątyni parafialnej i w jubileuszowym, a więc pełnym Bożych łask 650. roku powstania waszej parafii, wraz z wami proszę Boga słowami pięknej modlitwy Salomona, tej modlitwy, którą zanosił do Boga w jerozolimskiej świątyni:

zważ więc, o Panie, na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże, mój Panie, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię (…) tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Amen.”

fot. Hanna Krot