Młodzieżowy zespół doradczy

Młodzieżowy zespół doradczy

Reklamy

Zarządzeniem nr SG.0050.90.2022 z dnia 27 października 2022 roku Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek powołał Młodzieżowy Zespół Doradczy.  Organ będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą przy wójcie w zakresie dotyczącym kształtowania spójnej polityki Młodzieżowej. Ma ona zachęcać młode pokolenie do uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym.
To kolejna obietnica, którą wdrażamy w życie. Reprezentanci naszych szkół zostali powołani do pracy w Zespole na rok szkolny 2022/2023.
Za nimi pierwsze spotkania, na których m. in. włodarz gminy wręczył akty powołania.
Młodzież wybrała spośród siebie przewodniczącą Zespołu, którą została ELENA FABISZAK – uczennica ZSP w Damasławku oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu – MICHALINĘ MACIUBĘ – uczennicę SP w Niemczynie. Sekretarzem Zespołu został PAWEŁ SZMANIA – uczeń ZSP w Damasławku.
Członkami Młodzieżowego Zespołu Doradczego zostali:

  • – Alina Kaniewska – uczennica Szkoły Podstawowej w Niemczynie,
  • – Szymon Ciosek – uczeń Szkoły Podstawowej w Niemczynie,
  • – Nina Chołody – uczennica Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
  • – Jakub Dominikowski – uczeń Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
  • – Piotr Mazurek – uczeń Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
  • – Bogumił Zoń – uczeń Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku.

„Od początku współpracy pojawia się wiele ciekawych inicjatyw i pomysłów. Życzę Wam niesłabnącego zapału, owocnej działalności oraz odwagi do podejmowania nowych wyzwań.” – podkreślił Wójt podczas spotkania.
Gmina Damasławek