Złoty Jubileusz w Szkole

Złoty Jubileusz w Szkole

Reklamy

W grudniu tego roku Szkoła Podstawowa w Wapnie obchodzi złoty jubileusz nadania imienia Adama Mickiewicza.
Stąd apel i prośba o udostępnienie pamiątek związanych z tym wydarzeniem.
Bardzo cenne będą także te pamiątki niematerialne – wspomnienia, ciekawostki, historie o nauczycielach, rówieśnikach i dawnych czasach szkoły.
Prosimy także o udostępnianie posta, tak aby mógł dotrzeć do jak najszerszego grona  absolwentów wapieńskiej szkoły.
Szczegóły uroczystości podane zostaną w późniejszym czasie .