Dyskutowali o lokalnej historii

Dyskutowali o lokalnej historii

Reklamy

W Centrum Kultury Wiejskiej w Ruścu Gmina Wapno „Spotkanie z Historią”, czyli mini konferencję poświęconą historii lokalnej. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno .
Spotkanie nawiązywało do zorganizowanych w 2018 i 2019 roku Srebrnogórskich Sesji Historycznych.
W programie wygłoszono cztery referaty:
dr JAKUB LINETTY opowiedział o „Zabytkach Srebrnej Góry”, prezentując zdjęcia najciekawszych zabytków architektury i sztuki, w tym obiektów muzealnych.
Dr ŁUKASZ SMORCZEWSKI z Biblioteki Pedagogicznej wygłosił referat „Jan Chryzostom Gniński – opat wągrowiecki i dyplomata polskich królów”, prezentując najnowsze wyniki swoich interesujących dociekań.
W kolejnym referacie KACPER POŁCZYŃSKI przybliżył postać „Matki Marii Karłowskiej – błogosławionej z Pałuk”.
W ostatnim referacie JOANNA LINETTY opowiedziała o Stefanie Rydyńskim z Damasławka – nieznanym szerzej do tej pory działaczu Polskiego Czerwonego Krzyża, straconym przez hitlerowskie Niemcy w berlińskim więzieniu Plotzensee.
Jak widzimy z powyższego przeglądu, na spotkaniu omawiano zagadnienia związane z niemal całym powiatem wągrowieckim.
W przerwie obrad i po ich zakończeniu referenci dyskutowali ze zgromadzonymi słuchaczami.
Na wszystkich zainteresowanych lokalną przeszłością, czekała kawa i ciastka.
W trakcie spotkania zbierano środki na renowację grobu ks. Jana Wawrzyniaka, zasłużonego proboszcza Srebrnej Góry w czasach I wojny światowej i pierwszych lat Niepodległości.

Z informacje i zdjęcia dziękujemy historykowi, pochodzącemu z Wapna,
dr Jakubowi Linetty 💐
Może warto takie spotkanie powtórzyć dla szerszego grona mieszkańców powiatu wągrowieckiego? 🤔