Pół wieku wspólnej drogi życia

Pół wieku wspólnej drogi życia

Reklamy

Dziewięć par z Gmina Mieścisko świętowało dziś jubileusz Złotych Godów.
Dziś w Urzędzie Miasta Mieścisko odbyła się uroczystość nadania odznaczeń państwowych za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia  wręczył Szanownym Jubilatom  Przemysław Renn – Burmistrz Mieściska wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anną Twardowską oraz Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Tomaszem Kozłowskim.
  Złoty jubileusz małżeński obchodzili:

💐Barbara i Bronisław Chojnaccy z Jaworówka;
💐 Zofia i Marek Kantlowie z Mieściska;
💐 Miłosława i Zygmunt Kuczyńscy z Kłodzina;
💐Gabriela i Bogdan Mantejowie z Mieściska;
💐Lucyna i Jerzy Miłoszewscy z Wieli;
💐Emilia i Zenon Piotrowiczowie z Mieściska;
💐Halina i Aleksander Staniccy z Popowa Kościelnego;
💐Halina i Michał Walkowiakowie z Mirkowic;
💐Krystyna i Zdzisław Wilczyńscy z Mieściska.

Jak przyznaje burmistrz Mieściska  P. Renn : „Doniosła uroczystość była także wspaniałą okazją do złożenia życzeń oraz obdarowania okolicznościowymi upominkami Jubilatów, jak również do ciekawych rozmów i wspomnień o  małżeńskich losach i wspólnie przeżytych pięćdziesięciu latach
  Wszystkim Jubilatom raz jeszcze życzę kolejnych pięknych rocznic w zdrowiu i wzajemnej miłości!”

Więcej zdjęć z tego wydarzenia zobaczycie na stronie Gmina Mieścisko.