Mieścisko – spotkanie z „Czochralistą” czyli wieczór eksperów

Mieścisko – spotkanie z „Czochralistą” czyli wieczór eksperów

Reklamy

Wczoraj w Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku odbyło się wyjątkowe spotkanie, które zrodziło się z inicjatywy Klubu Młodego Podróżnika, prowadzonego przez panie Irminę Pawłowską i Grażynę Walczak.
Goście honorowi – Michał Poczobutt, emerytowany dyrektor Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni , oraz obecna dyrektor Aleksandra Doiczman, przyjęli zaproszenie KMP z entuzjazmem.

Pomysł na to wyjątkowe wydarzenie narodził się pod wpływem książki „Kryształowe Odkrycie”, która przybliża postać wybitnego polskiego chemika Jana Czochralskiego.
Była to inspiracja do ciekawego spotkania. Opiekunowie Klubu Młodego Podróżnika skontaktowali się ze Szkołą Podstawową w Kcyni, a tamtejsza pani dyrektor podsunęła pomysł na spotkanie z p.Michałem Poczobuttem, o którym mówi się „czochralista”.

W szkole w Mieścisku gości przywitała wicedyrektor Hanna Nowak , terapeuta, matematyk i fizyk Katarzyna Marszałek oraz opiekunowie KMP wraz uczniami.
Pan Michał zabrał uczestników w fascynującą podróż po biografii Jana Czochralskiego.
Opowiedział o życiu chemika w Kcyni, jego wyjeździe do Niemiec, jego pierwszych eksperymentach, szkolnych zmaganiach i życiu rodzinnym.
W szczególności poruszył kwestię, o smutnym losie Czochralskiego, kiedy to w Polsce postanowiono zapomnieć o istnieniu profesora i jego dokonaniach.
A dokonania te były niezwykłe : Jan Czochralski stworzył metodę otrzymywania monokryształów krzemu, stanowiącą podstawę procesu produkcji układów scalonych.
Uważa się go za ojca współczesnej elektroniki. Obecnie jest też jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców.
Po wysłuchaniu pana Michała nadszedł czas na uczniów, którzy zadawali pytania pełne kreatywności i dociekliwości.
Po spotkaniu z dziećmi odbyła się wspólna wymiana doświadczeń pomiędzy dyrekcją i nauczycielami SP w Mieścisku, a zaproszonymi gośćmi.
W tym czasie członkowie KMP przystąpili do drugiej
części wieczoru, a mianowicie Wieczoru Eksperymentów.

  1. dzieci podzielonych na cztery zespoły prezentowało wcześniej przygotowane przez siebie doświadczenia z dziedziny fizyki i chemii.

Spotkanie to było jedynie początkiem, gdyż Klubowicze planują wiosenny wyjazd do Kcyni jako odpowiedź na zaproszenie pani dyrektor Aleksandry Doiczman.

fot. Irmina Pawłowska