Wągrowiecki szpital ma nowego kierownika SOR

Wągrowiecki szpital ma nowego kierownika SOR

Reklamy


Nowy Lekarz Kierujący Szpitalnym Ośrodkiem Ratunkowym – dr SŁAWOMIR BIAŁOBŁOCKI
to absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony chirurg ogólny oraz specjalista medycyny ratunkowej, ze Szpitalem w Wągrowcu  związany od 2014 roku.
W obecności Starosty i Wicestarosty Wągrowieckiego Dyrektor ZOZ w Wągrowcu powierzył pełnienie funkcji Lekarza Kierującego i Zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
Sławomirowi Białobłockiemu. Od wielu lat jest związany z jednostkami ochrony zdrowia północnej Wielkopolski.

Ponadto przy tej okazji dyrektor ZOZ Przemysław Bury poinformował , że do zespołu lekarskiego Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dołączyli kolejni lekarze:

– JAKUB DORABIAŁA (absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej),

– MIKOŁAJ FILAR (absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Wojskowej Izby Lekarskiej),

– GABRIELA GANIEK (ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi, członek Bydgoskiej Izby Lekarskiej),

– BŁAŻEJ GANIEK (również ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi, członek Wojskowej Izby Lekarskiej),

– KATARZYNA MOCNA (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Bydgoskiej Izby Lekarskiej)

– JAROSŁAW SMACKI (ukończył Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej).