„Zostaw chatę, chodź pod wiatę” – czyli „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

„Zostaw chatę, chodź pod wiatę” – czyli „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Reklamy

Dziś w Kłodzinie Przemysław Renn – Wójt Gminy Mieścisko podpisał umowę z  Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie realizacji sołeckiego projektu pod nazwą „Zostaw chatę, chodź pod wiatę”, który jeszcze w tym roku będzie realizowany  w Kłodzinie Gmina Mieścisko.

Projekt zakłada wybudowanie dużej altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Kłodzinie.
„Pomysł ten jest owocem wspólnej pracy mieszkańców Kłodzina, którzy wcześniej opracowali strategię rozwoju swojej wsi, co pozwoliło na ubieganie się o środki z budżetu województwa na ten projekt – jak widać skutecznie!” – jak podkreśla Wójt Gminy Mieścisko Przemysław Renn.

Umowa została podpisana w obecności Sołtysa Kłodzina Marka Piwowarskiego, przedstawicieli OSP Kłodzin,  Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie oraz zaproszonych gości. Kwota przyznana 70.000 złotych to środki  pochodzące z konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
Łączna wartość zadania to 120.100,00 złotych (resztę stanowi wkład własny budżetu gminy, środki z Funduszu Sołeckiego Kłodzina oraz wartość pracy samych mieszkańców).

Włodarz gminy Mieścisko dodaje : „Przypominam, że każde sołectwo ma szansę na pozyskiwanie podobnych środków, jednak warunkiem koniecznym jest opracowanie tzw. Sołeckiej Strategii Rozwoju – niestety tylko kilka wsi z Gminy Mieścisko zdecydowało się na sporządzenie takiego dokumentu.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by również pozostałe sołectwa to uczyniły – jak widać na powyższym przykładzie – to popłaca.”
  Szczegóły na temat przygotowania strategii oraz pomoc można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko .
  We wcześniejszych latach dofinansowanie na projekty sołeckie zyskały m.in.: Mieścisko, Mirkowice, Sarbia, Podlesie Wysokie oraz Gołaszewo.