Damasławek wznawia fizjoterapię i rehabilitację dla mieszkańców gminy!

Damasławek wznawia fizjoterapię i rehabilitację dla mieszkańców gminy!

Reklamy

Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek przekazał właśnie bardzo dobre informacje-
„Wznawiamy nasz sztandarowy program związany z fizjoterapią. Po przerwie spowodowanej pandemią oraz upadłością podmiotu świadczącego dotychczasowe usługi, startujemy ponownie.”
  Realizowane zadania będą pomagały w powrocie do sprawności ruchowej i funkcjonalnej oraz w usuwaniu dolegliwości bólowych.
Dla każdego pacjenta zaplanowana zostanie indywidualna terapia.
Pacjenci w wieku senioralnym (+60 kobiety, +65 mężczyźni) będą diagnozowani ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń równowagi, koordynacji ruchowej, a także zagrożeniem upadku.
  Rehabilitacja realizowana będzie z zastosowaniem zabiegów fizykoterapeutycznych i specjalnie dobranej terapii ruchowej oraz technik manualnych.
Do skorzystania z bezpłatnych usług będzie uprawniony mieszkaniec gminy Damasławek, na podstawie skierowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku (GOPS), w oparciu o dokonaną diagnozę potrzeb przez fizjoterapeutę oraz o powstały w jej wyniku Indywidualny Plan Terapii dla każdego pacjenta.
Wsparcie otrzymają w pierwszej kolejności osoby, u których diagnoza wskazuje na konieczność przeprowadzenia pilnie rehabilitacji (co zostanie potwierdzone w zaświadczeniu wystawionym przez fizjoterapeutę po przeprowadzeniu diagnostyki) oraz osoby starsze w wieku +60K, +65M.
Pozostałe osoby według kolejności wystawionych skierowań przez GOPS i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Gwarantuje się również udział w realizowanych usługach fizjoterapeutycznych dla 4 osób, będących podopiecznymi działającego na terenie gminy Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei”, które zostaną skierowane na zabieg przez Stowarzyszenie.
Usługi będzie świadczyła Pani Marzena Szudrowicz.
Zapisy ruszą 1 września 2023 roku w gabinecie przy ul. Rynek 4 w Damasławku.
Wójt szacuje, , że w 2023 roku ze świadczenia skorzysta około 45 osób.