Mieszkańcy Redgoszczy – w hołdzie swojemu rodakowi

Mieszkańcy Redgoszczy – w hołdzie swojemu rodakowi

Reklamy


Do tego niecodziennego wydarzenia społeczność Sołectwo Redgoszcz przygotowywała się  od kilku tygodni.
W miniony piątek  w Redgoszczy został odsłonięty obelisk upamiętniający naszego rodaka i mieszkańca wsi Władysława Janta – Połczyńskiego.

Do małej miejscowości w Gmina Wągrowiec zjechało wielu zacnych gości z władzami gmin i powiatu wągrowieckiego Starostwo Powiatowe w Wągrowcu  ze starostą Tomaszem Kracem, myśliwych oraz pocztów sztandarowych. Po uroczystym odsłonięciu obelisku, poświęcenia dokonał ks. Ryszard Pater proboszcz parafii w Żabiczynie. Przy ukłonie myśliwskich sztandarów delegacje złożyły wiązanki biało – czerwonych kwiatów.

To zasłużony ziemianin, a nade wszystko społecznik i animator na wielu niwach, wspaniały organizator mecenas kultury i myśliwy, patriota, uczestnik Powstania Wielkopolskiego.
Jako ziemianin wykorzystywał w swojej działalności doświadczenie z krajów europejskich. Lata jego działalności miały początek jeszcze w czasie zaboru i latach międzywojennych.
Zasłużony dla łowiectwa wielkopolskiego, kultywował zasady zdrowego myślistwa.
Był także współinicjatorem reintrodukcji bobra na tereny Wielkopolski, przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra, a także redaktorem naczelnym kilku czasopism łowieckich.
Ma na swoim koncie także dorobek literacki. Napisał m.in. „Karczmę pod Wilkiem” jest to dramat sceniczny. Który po raz pierwszy wystawiony był 11.11.1937r. w salce teatru ludowego w Redgoszczy a następnie w Rąbczynie i Wągrowcu.
Obsadzeni w role zostali robotnicy folwarczni. Niektórzy z nich są pamiętani jeszcze przez mieszkańców.
W 1927 ukazała się „Polująca pani”, po roku „Święty Eustachy” i „Ramoty myśliwskie”, a potem były jeszcze „Karczma pod wilkiem” (1929) i „Najada Szczyrbskiego Jeziora” (1930). Wszystkie te utwory Łączy tematyka myśliwska.
Więcej informacji o Jancie- Połczyńskim w książce.

O postaci  pasjonata myślistwa, literata Władysława Janty – Połczyńskiego, w Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku  opowiadał autor książki, nadleśniczy Tomasz M. Sobalak.

WŁADYSŁAW JANTA -POŁCZYŃSKI (1854-1946) –  urodził się w podtucholskiej Wielkiej Komorzy jako syn właściciela ziemskiego Stanisława Janta-Połczyńskiego i jego żony Natalii Anieli Grąbczewskiej.
Gdy miał kilka lat, rodzice przenieśli się do Wielkopolski. Poślubiając Różę Biberstein-Paruszewską stał się właścicielem Redgoszczy, gdzie wybudował wspaniały pałac, którego siedziba stała się centrum życia myśliwskiego w Wielkopolsce.
  Organizował zawody strzeleckie i wystawy, na których prezentowano nie tylko myśliwskie trofea czy broń i ekwipunek myśliwych, ale także nawiązujące do tej tematyki obrazy. Dzięki jego zaangażowaniu w 1906 powstało Towarzystwo Łowieckie w Poznaniu. Zasłużył się jako twórca i współtwórca czasopism branżowych – jak dziś byśmy je nazwali: „Łowca Wielkopolskiego”, „Łowiectwa Polskiego”, a wreszcie „Łowca Polskiego”.

Dzięki staraniom Władysława Janta – Połczyńskiego w grudniu 1920 powstał w Poznaniu Polski Związek Myśliwych.
Założył również Wielkopolski Związek Myśliwych, który podjął współpracę z Centralnym Związkiem Stowarzyszeń Łowieckich.
Władysław Janta-Połczyński współtworzył w międzywojennej Polsce prawo łowieckie, ratował przed wymarciem bobry, pomagał chronić żubry.

źródło :Sołectwo Redgoszcz, kulturalowiecka.plznak.com