Przez życie w kolorowych skarpetkach

Reklamy

  W czwartkowe przedpołudnie sala kina Miejski Dom Kultury w Wągrowcu zapełniła się uczniami z wągrowieckich szkół, uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu  Samopomocy, rodzicami, opiekunami grup. Przybyli także zaproszeni goście – Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki, Krystyna Urbańska- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorzy jednostek oświatowych z Wągrowca i Gołańczy.
21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa, którego symbolem stały się kolorowe skarpetki zakładane „nie do pary” jako wyraz tolerancji i solidarności z osobami z trisomią 21”.
Zakładając w tym dniu kolorowe skarpetki nie do pary, ludzie okazują solidarność z osobami z zespołem Downa i ich rodzinami.
Wyrazem integracji i solidarności był zorganizowany pierwszy Koncert Integracyjny „Przez życie w kolorowych Skarpetkach”.
Organizatorami koncertu byli Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
Wszystkich obecnych powitały  Ewa Kemnitz – dyrektor SOSW i Agata Drążkiewicz – dyrektor OPP w Wągrowcu.
Otwarcia koncertu dokonał starosta wągrowiecki Tomasz Kranc.
Muzyczny przegląd zespołów ze szkół zapoczątkował chór  GigaVoc  z Zespołu Szkół Nr 1. W dalszej kolejności prezentowały się zespoły  wągrowieckich szkół oraz warsztatów.
Było kolorowo, były różnorodne skarpetki w kropki, paski i nie do pary. Była radość, śpiew , owacje,  najważniejsze wszyscy byli razem, solidarni i z pełną tolerancją.
                                                                                           tekst i fot. Krystyna Urbańska