Kolorowe życie Wiesi

Kolorowe życie Wiesi

Reklamy

 🌹📖

Nauczycielka, poetka, artystka ludowa, propagatorka zdrowego trybu życia i lokalna patriotka.
WIESŁAWA PYRCZ z d. DYBICH , pochodzi ze Srebrnej Góry w gm. Wapno. Skończyła Szkołę Rolniczą w Gołańczy. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).
Mieszka w Dolaszewie w gminie Szydłowo, pow. pilski.
    Przez większość część pracy zawodowej Wiesława Pyrcz związana była z Zespołem Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance,  gdzie pracowała jako nauczyciel bibliotekarz.
Oprócz pracy w bibliotece zajmowała się promocją zdrowia dzieci i młodzieży. Ukończyła także Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.
A zdobytą tam wiedzę wykorzystuje podczas spotkań z dziećmi.  Należy do Koła Gospodyń Wiejskich ,,Nasze Dolaszewo”, jestem członkiem Rady Sołeckiej w Dolaszewie oraz Lokalnej Grupy działania Krajna nad Notecią – udzielając się w tych organizacjach bardzo aktywnie.
    Pani Wiesia pisze wiersze edukacyjne o zdrowiu i przyrodzie. Przedstawiając je w bardzo przystępny sposób, bowiem Inspiracje do ich pisania czerpie właśnie z pracy z dziećmi, a także własnych obserwacji przyrody.
Do tej pory autorstwa Wiesławy Pyrcz ukazały się książki  zatytułowane – ,, Recepta na zdrowie”, ,, Wiersze, które uczą przyrody”, a także te ulubione szczególnie przez maluchy
,,O misiach i o niedźwiadkach” oraz ,,Urodziny biedronki i inne wiersze o przyrodzie”.
Atutem tych publikacji jest to, iż przyrodę opisuje językiem poezji, dzięki czemu jest nie tylko piękna, ale łatwa i przyjemna w odbiorze.
Zawarte w wierszach informacje nadają książkom charakter edukacyjny, a całości dopełniają ilustracje , które ułatwiają dzieciom poznanie otaczającej je przyrody i zaprzyjaźnienie się z nią.
     „Obecnie, jako emerytowana nauczycielka spotykam się z dziećmi w przedszkolach,  szkołach, bibliotekach i świetlicach. Czytam i wyświetlam im  swoje książki,  pokazując oryginalne ilustracje oraz opowiadam , jak powstały.”- wyjaśnia Pani Wiesia.
Książki wydaje we własnym wydawnictwie Pliszka.
    Oprócz pisania wierszy
zajmuje się rękodziełem.
Wykonuje cudowne, jak żywe kwiaty z bibuły oraz wycinanki. Popatrzcie na zdjęcia poniżej.

     Placówki oświaty i kultury, które są zainteresowane twórczością pochodzącej ze Srebrnej Góry artystki, poetki
zapraszamy do współpracy!
Pliszka-Wiesława Pyrcz

fot. archiwum prywatne
W. Pyrcz i Anka Borczykowska