Światło dla Ciebie

Światło dla Ciebie

Reklamy

ŚWIATŁO DLA CIEBIE ” – Betlejemskie Światło Pokoju 2022 dotarło do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz na Komendę Powiatową Policji. Niesie pokój i bezpieczeństwo.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu odwiedzili harcerze wraz z byłym wieloletnim Komendantem Hufca ZHP Krzysztofem Wojtaszkiem, przynosząc tradycyjnie Betlejemskie Światło Pokoju.
W tym roku betlejemski płomień okrąża świat pod hasłem „ŚWIATŁO DLA CIEBIE”.

Harcerze, wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności dla powiatu i jego mieszkańców, przekazali światło betlejemskie na ręce Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Banaszyńskiego. Światło z Groty Narodzenia Pańskiego harcerze przynieśli także do
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu .

🕯️IDEA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU🕯️
Historia zaczyna się w Betlejem, tam, gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty.
Jego idea narodziła się w Austrii w 1986 r. – wtedy światełko przywieziono z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem dla tamtejszych niewidomych dzieci.
🕯️
W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 11 grudnia.  Harcerze i harcerki należący do Związku Harcerstwa Polskiego odebrali je od słowackich skautów.
Uroczyste przekazanie odbyło się  w Konkatedrze Siedmiu Boleści NMP w Popradzie na Słowacji.
W minioną niedzielę o godz. 19. nastąpiło też przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Ukrainie, co nastąpił na pasie granicznym przy przejściu Medyka-Szeginie.