Pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Reklamy

W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz nastąpiło dziś uroczyste podpisanie umów w ramach kolejnej już edycji programu osłonowego pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2023 rok”. Program w całości finansowany jest ze środków Miasta i Gminy Gołańcz, a pula przeznaczona na realizację programu w przyszłym roku to 89.700,00 zł. Z pomocy skorzysta 17. wnioskodawców. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, świątecznej atmosferze w przekonaniu, że przeznaczona przez gołaniecki samorząd pomoc finansowa pozwoli na zwiększenie ilości rehabilitacji i poprawę zdrowia i funkcjonowania dzieci wymagających rehabilitacji w przyszłym roku.