100 lat piekarnictwa w Wapnie

100 lat piekarnictwa w Wapnie

Reklamy

100 LAT PIEKARNICTWA W WAPNIE
Na Wigilię 1981 r. Piekarnia p. Jana Skibińskiego w Wapnie dokonała pierwszego wypieku chleba.
Było to w okresie tzw. „stanu wojennego”. Wspomniał o tym ostatnio Jakub Skibiński, wnuk Jana Skibińskiego informując społeczność, iż to już 41 lat istnienia tej rodzinnej piekarni.
Historia piekarnictwa w Wapnie sięga jednak roku 1922, a więc minęło właśnie sto lat piekarnictwa w Wapnie.

W listopadzie 1921 r. została powołana do życia przez grupę górników i pracowników Kopalni Soli w Wapnie Spółdzielnia Spożywców „Jedność”, zwana później przez wszystkich gwarowo „konsumem”, a w aktach i protokołach Spółdzielni określana też mianem „kooperatywy”.
Nadając nazwę „Jedność” swojej spółdzielni jej założyciele uważali, że  w jedności ma się koncentrować siła działania, rozwój i przyszłość Spółdzielni.                      W dokumentach Spółdzielni znajdujemy informację, że już w 1922r. prowadziła ona piekarnię (Antoni Piniarski).
Znajdowała się przy nieistniejącej już dziś ulicy Ogrodowej. Początkowo Spółdzielnia zaopatrywała w większej części górników i okoliczne majątki ziemskie w produkty spożywcze, w zamian za zboża.
Kopalnia użyczała w tym czasie spółdzielni prowizoryczne lokale na magazyny, które mieściły się w szopach.

Po II wojnie światowej w latach 1945/1946 udało się pobudować nową piekarnię na miejscu magazynów spółdzielczych (dziś jest to piekarnia p. Skibińskich). Natomiast w latach 1947/1948 pobudowano też nową masarnię (dziś obiekty mieszkalne p. Adamskich). Te ważne dla lokalnej społeczności zakłady usługowe znalazły – jak widać – lokalizację przy dzisiejszej ulicy Solnej 8, czyli w sąsiedztwie ówczesnego biurowca Spółdzielni. Usytuowane na terenie własnego obiektu spółdzielczego placówki utworzyły zwarty kompleks placówek wytwórczych i punktów sprzedaży detalicznej. Warto nadmienić, że tak szybkie pobudowanie nowoczesnych na owe czasy obiektów piekarni i masarni było możliwe dzięki wydatnej pomocy ówczesnego kierownictwa kopalni soli z dyrektorem Włodzimierzem Uhrynowskim na czele.
Kopalnia pomagała zarówno w materiałach do budowy, ich transporcie, a także udzielała pomocy technicznej.

W piekarni, której działalność ruszyła już z dniem 15 lutego 1945r. pracowali początkowo Mieczysław Skaliński, Franciszek Malicki oraz  Stanisław Loferski (był też ostatnim jej kierownikiem do momentu zatopienia kopalni soli w sierpniu 1977r.).
Później przyszli tu kolejni pracownicy – Kazimierz Ziółkowski, Władysław Sierszulski, Czesław Bauman, Henryk Madecki, Józef Jarecki, Kazimierz Ratajczak, Roman Rzęski i inni.
Warto zauważyć, że razem z piekarnią była też ciastkarnia. Obok chleba wypiekano tu rogale półsłodkie i buły maślane czy też tzw. szneki.
Robiono też dużo ciast na zamówienie i to często z materiałów powierzonych przez klientów.

100 lat tradycji piekarniczej w Wapnie do czegoś zobowiązuje. Warto, aby społeczność lokalna o tym pamiętała i nie zaprzepaściła szansy, jaką jest posiadanie własnej piekarni, którą jest dziś piekarnia państwa Skibińskich, serwująca od lat swoje znakomite wyroby piekarnicze.

tekst :Zbigniew Grabowski
fot. Piekarnia Skibińscy