Żegnaj, Agnieszko

Żegnaj, Agnieszko

Reklamy

Non omnis moriar…

Z wielkim, niewypowiedzianym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Agnieszki Ratajczak. Agnieszka była niezwykle sumiennym i rzetelnym Pracownikiem, pełniącym od 14 lat funkcję Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ale przede wszystkim wrażliwym, wspaniałym Człowiekiem.

Przez ponad 20 lat pracy w Urzędzie Gminy Wągrowiec była niestrudzonym propagatorem ochrony przyrody i środowiska, popularyzatorem wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjatorką wielu konkursów o tematyce przyrodniczej, współautorką powstania ścieżek edukacyjnych na terenie gminy oraz wspaniałym Nauczycielem dla młodych pracowników, studentów, stażystów, którzy w tym okresie pracowali w Referacie Środowiska.

Była osobą o bardzo wysokiej etyce, stawiającą wysoko poprzeczkę innym, ale najbardziej wymagającą wobec siebie. Rzetelnie i wnikliwie prowadziła jedne z najtrudniejszych postępowań administracyjnych – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wielu złożonych inwestycji. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieliła się z mieszkańcami, interesantami, ale także ze współpracownikami, dzięki czemu wiele z podjętych inicjatyw i inwestycji zostało właściwie ukończonych. Ostatnią Jej współinicjatywą i radością była budowa dwóch Ośrodków Edukacji Ekologicznej oraz doposażenie „Bracholińskiej Ostoi” jednej z pierwszych ścieżek powstałych na terenie gminy.

Nie ma słów, którymi bylibyśmy w stanie wyrazić wdzięczność za wszystko, co Agnieszka swoją pracą i postawą zrobiła dla mieszkańców naszej gminy oraz za to, kim była dla nas. Podziwialiśmy Jej niezwykłą siłę i optymizm podczas zmagania się z chorobą. Jeszcze bardziej podziwialiśmy, że mimo swojej walki była wsparciem dla innych.

Dzisiaj (23.11.2022) Agnieszka przegrała, po podjętej trzy lata temu nierównej walce z chorobą nowotworową. Dzieląc smutek z Kochającym Mężem, Dziećmi i Rodziną zapewniamy, że Agnieszka na zawsze pozostanie w naszej Pamięci i Sercach!

Od red.
🖤AGNIESZKA RATAJCZAK z d. BUJAKOWSKA –
ur.13 lutego 1974 roku. Pochodziła z Niemczyna gm. Damasławek. Była absolwentką wągrowieckiego I LO w Wągrowcu .
Studia ukończyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odeszła dziś,23 listopada, po nierównej walce z ciężką chorobą 💔