Rogoźno – zarybianie jezior

Rogoźno – zarybianie jezior

Reklamy

🐟
W poniedziałek dokonano kolejnego zarybienia Jeziora Nienawiszcz Duży i Jeziora Nienawiszcz MAŁY położonych na terenie gminy Rogoźno.
Tym razem wpuszczono do wód tych jezior 1200 kg dorodnych leszczy.
W roku ubiegłym wpuszczono 700 kg płoci oraz mieszankę szczupaka, okonia, lina i płoci.
W roku 2020 zarybiono leszczem w ilości ponad 1 tonę.
W roku 2018 i 2019 zbiorniki te zarybiono takimi gatunkami ryb jak: sandacz, karaś, karp, okoń, leszcz, płoć, węgorz oraz szczupak.
Łączna waga wszystkich gatunków ryb, które zostały wpuszczone do obu jezior przez ostatnie pięć lat wyniosła ponad 5 ton.
Zarybianie ma na celu odtwarzanie populacji gatunków najbardziej popularnych ryb jeziornych.
Planowane jest dalsze zarybianie tych jezior