Senioralny zespół doradczy

Senioralny zespół doradczy

Reklamy

👥

Zarządzeniem nr SG.0050.91.2022 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2022 roku powołany został Senioralny Zespół Doradczy. Będzie to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie dotyczącym kształtowania spójnej polityki senioralnej, która ma zachęcać seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym.
„Tym sposobem realizuję kolejny punkt programu wyborczego. Czas pandemii skutecznie uniemożliwiał wdrażanie tego typu projektów. Reprezentanci, którzy zostali powołani do Senioralnego Zespołu Doradczego na okres jednego roku są przedstawicielami lokalnego społeczeństwa oraz kół i organizacji działających na terenie gminy. Pierwsze obrady za nami.”-informuje Wójt gminy Damasławek Cyprian Wieczorek.
Wszystkim członkom Zespołu włodarz gminy wręczył akty powołania i podziękował za chęć współpracy.
Seniorzy wybrali spośród siebie Przewodniczącą, którą została  Irena Radolak oraz Zastępcę Przewodniczącego –  Alinę Marzec.
Sekretarzem Zespołu została Gabriela Stefańska.
Członkami Senioralnego Zespołu Doradczego zostali:
– Henryka Leśniewska,
– Renata Neumann,
– Barbara Sońta,
– Jadwiga Stachowska,
– Urszula Kasperkowiak,
– Bogusława Janas.
„Dziękuję za pierwsze pomysły oraz uwagi. Życzę owocnej działalności i dobrej współpracy.”-dodaje Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek