Od przyszłego tygodnia drożej zapłacimy za wodę!

Od przyszłego tygodnia drożej zapłacimy za wodę!

Reklamy

💧💧💧

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że z dniem 16 listopada br. wchodzą w życie nowe taryfy wodno-kanalizacyjne, które zmieniają cenę za dostarczaną wodę i ścieki.
Poprzednie i nowe stawki za wodę i ścieki zostały ustalone na podstawie decyzji wydanej przez organ regulujący to czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Nowe taryfy są dostępne na stronie internetowej Zakładu 

👇

 https://gzgkimwagrowiec.pl/taryfy


Zmieniająca się sytuacja gospodarcza, rosnące ceny towarów i usług oraz materiałów a przede wszystkim rosnące ceny energii wymuszają podniesienie cen za wodę i odprowadzane ścieki.
Kalkulacja wygląda następująco :
W pierwszym roku taryfowym cena za 1 m sześcienny wody wynosić będzie netto: 3,80 zł,
w drugim roku 3,87 zł,
a w trzecim 3,94 zł.
Oznacza to wzrost ceny wody odpowiednio o
2,7 % w pierwszym roku,
4 % w drugim roku i 5,8 % w trzecim roku w stosunku do obecnej stawki wynoszącej 3,72 zł.
W przypadku ścieków opłata za odprowadzenie 1 m sześciennego ścieków w pierwszym roku taryfowym wyniesie 8,94 zł,
w drugim 9,00 zł,
a w trzecim 9,08 zł. Oznacza to odpowiednio wzrost ceny odprowadzanych ścieków o 6,5 % w pierwszym roku, 7,1 % w drugim roku  i 8,1 % w trzecim roku w stosunku do obecnej stawki wnoszącej 8,40 zł.  Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce 8 %.

fot.pixabay