Cztery pory roku – Zima

Cztery pory roku – Zima

Reklamy

Lekki mróz, śnieg, pokrywający chodniki, trawniki, drzewa, charakteryzujące zimę, wpisały się idealnie w niedzielne popołudnie, gdzie w Centrum Edukacji Ekologicznej w Bracholinie miało miejsce spotkanie „ Cztery pory roku w przyrodzie ZIMA”.  Było to ostatnie z czterech spotkań organizowanych przez tutejsze  Koło Gospodyń Wiejskich w ramach   konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wągrowiec w 2022 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  Zapowiedziane wcześniej wydarzenie ściągnęło wielu sympatyków  przedsięwzięcia, a także osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w takim spotkaniu.  Zadaniem było wykonywanie karmnika z recyklingu.  Wykonywały je nie tylko dzieci, ale także dorośli.
O bezpiecznym dokarmianiu zwierząt zimą, o formach karmników i karm oraz innych ciekawostkach  mówiła Karolina Klaja. Była to prezentacja multimedialna.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć  autorstwa Liwii Pawłowskiej pn. „ Z  przyrodą na ty” . Wszystkich przybyłych na spotkanie powitała Wioleta Łochowicz Przewodnicząca KGW Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Krystyny Urbańskiej- wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, Moniki Kubalewskiej – kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – Urząd Gminy Wągrowiec oraz Tomasza Bieguna- prezesa PTTK
Wągrowiec . Podziękowania za współpracę z miejscowym Kołem Gospodyń złożył w imieniu PTTK Tomasz Biegun, przekazując na ręce przewodniczącej statuetkę.
Dla wszystkich uczestników panie przygotowały słodkości , a na zakończenie spotkania grochówkę z wkładką.
Wszystkie cztery spotkania cieszyły się dużą popularnością , pozytywnymi i pochlebnym opiniami.

tekst i fot. :                                                                                           Krystyna Urbańska