KONKURS NA DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO

KONKURS NA DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO

Reklamy

Wójt Gminy Wapno Maciej Kędzierski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wapno.
Po 40 latach pracy na emeryturę przeszła Danuta Kaczmarek. Obecnie obowiązki dyrektora placówki pełni Sylwia Smogór.
Biblioteka w Wapnie jest również  jedynym kulturalnym centrum gminy.

Osoby, które chcą przystąpić do konkursu i są zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku, mogą aplikować do 20 października br.do godziny 15.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach i dostarczyć je do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wapnie,
ul. Solna 1/3 lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wapno”.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj :

https://bip.wapno.pl/konkurs-na-stanowisko-dyrekora-biblioteki-publicznej-gminy-wapno.html