Zmarł najstarszy mieszkaniec Gminy Gołańcz

Zmarł najstarszy mieszkaniec Gminy Gołańcz

Reklamy

W wieku 102 lat odszedł BRONISŁAW GRENDA, najstarszy mieszkaniec Miasto i Gmina Gołańcz.

🕯️Bronisław Grenda –
urodził się 14 kwietnia 1922 roku w Wiśniewku Gmina Damasławek
Szkołę podstawową ukończył w Gołańczy, jako mieszkaniec Bogdanowa. Czasy okupacji spędził również w Bogdanowie, pracując w majątku zarządzanym przez Niemców.
Po ukończeniu II wojny światowej podjął naukę w Szkole Rolniczej w Gołańczy, którą ukończył jako pierwszy jej absolwent!!!
W czasie nauki pełnił funkcję kierownika gospodarstwa szkolnego.
Po ukończeniu szkoły w Gołańczy kontynuował naukę w liceum rolniczym w Chodzieży.
Po jego ukończeniu objął funkcję agronoma, a następnie kierownika gospodarstwa rolnego w Lubieniowie.
Pełnił także funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Powiatowym w Choszcznie (lubuskie).
Całe swoje życie zawodowe związał z rolnictwem, pracując w Państwowych Gospodarstwach Rolnych oraz Spółdzielniach na stanowiskach kierownika oraz prezesa.
W związku małżeńskim z żoną Kazimierą, wspólnie przetrwali 73 lata. Miasto i Gmina Gołańcz zawsze było bliskie sercu Jubilata, dlatego też po przejściu na emeryturę w 1987 roku osiadł na stałe w Gołańczy.

Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia 🖤

źródło: MiGm. Gołańcz