Dzień sołtysa w Popowie Kościelnym

Dzień sołtysa w Popowie Kościelnym

Reklamy

To były wyjątkowe obchody Dnia Sołtysa w Miasto i Gmina Mieścisko
Uroczystość odbyła się Sołectwo Popowo Kościelne
Gościem specjalnym był Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski
” Za swoją ciężką pracę Sołtysi, Rady Sołeckie i wszystkie osoby wspierające lokalną społeczność zasługują na szczególne uznanie i szacunek” – podkreślił Wicewojewoda.
Korzystając z okazji spotkania Jarosław Maciejewski przekazał
na ręce Przemysław Renn – Burmistrz Mieściska akt nadania Mieścisku praw miejskich.

źródło :
J. Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski