Dla kogo Pałuckie Koziołki?

Dla kogo Pałuckie Koziołki?

Reklamy

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu prosi o zgłaszanie kandydatów do Dorocznej Nagrody Kulturalnej za 2023 rok.

📌Kwestionariusz zgłoszeń można pobrać w Bibliotece Miejskiej, Muzeum Regionalnym w Wągrowcu lub za pośrednictwem strony internetowej www.tpzp.eu
📌Wnioski można składać do 29 lutego br (osobiście lub pocztą)lub wysłać na adres e-mail 👇
mbp_wagrowiec@ interia.pl
📌Regulamin przyznawania nagród znajduje się na stronie internetowej
Zarządu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu

LAUREACI Z POPRZEDNICH LAT :
1995 – Gustawa Patro, Gustaw Gościniak, Jan Kasper, Karol Kruś, Andrzej Matuszak,
1996 – Leokadia Grajkowska, Jolanta Nowak- Węklarowa, Mieczysława Rozpędowska,
1997 – Zofia Zawol, Andrzej Kaliski, Władysław Purczyński,
1998 – Danuta Fabisiak, Dominik Księski, Eugeniusz Nowaczewski, Piotr Trella, Stanisław Zajączek,
1999 – Jerzy Mianowski, Państwowa Szkoła Muzyczna I w Wągrowcu
2000 – Gabriela Bartkowiak,
2002 – Sekcja Hafciarska „Złote Ręce” ORPZEiR w Wągrowcu
2003 – Tadeusz Mikołajczak
2004 – Jerzy Paprzycki i Zespół Ludowy „Sarbianie” w Sarbii
2005 – Irena Konopa, Mieczysław Jankiewicz,
2006 – Elżbieta Martyńska i Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu
2007 – Muzeum Regionalne w Wągrowcu
2008 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu
2009 – Władysław Purczyński, Artur Wierzbicki
2010 – ks. Piotr Kalinowski, Marianna Banasik,
2011 – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, „Głos Wągrowiecki”,
2012 – Leokadia Grajkowska,
2013 – Zofia Zawol, Anna Borczykowska,
2014 – Bogumiła Nickel, Elżbieta i Wojciech Muszyńscy,
2015 – Janusz Marczewski,
2016 – ks. Marek Rerek, Rafał Różak,
2017 – Barbara Kucharska, Koło Hafciarskie przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu,
2018 – Przemysław Majchrzak, Marcin Moeglich
2019 – Andrzej Wieczorek
2022 – Wiesława Gruchała