Kolejne zadania drogowe w powiecie wągrowieckim wykonane

Kolejne zadania drogowe w powiecie wągrowieckim wykonane

Reklamy

W czwartek 28 grudnia członkowie Zarządu Powiatu Wągrowieckiego zapoznali się z zakresem prac wykonanych na 3 drogach powiatowych: odcinek drogi Kamienica – Kopaszyn, Gołańcz – Krzyżanki i
Kołybki.

W Kołybkach Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz członkowie Zarządu: Robert Woźniak, Andrzej Wieczorek i Jerzy Springer rozmawiali na temat wykonanych prac drogowych z zastępcą Wójta Marią Chojnacką oraz sołtys wsi Żanetą Twarożek.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” realizowane było z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 691 662,48 zł. Całkowita wartość wykonanych prac to 2 966 023,25 zł. W ramach zadania zrealizowana została przebudowa drogi na odcinku 430 m wraz z skrzyżowaniem o długości 80 m. Łączna długość przebudowanej drogi wyniosła 510 m. W ramach prac budowlanych wykonane zostały między innymi poszerzenie jezdni wraz z poszerzeniami na łukach, przebudowa chodnika, zjazdów oraz zatoki autobusowej. Przebudowa dotyczyła również infrastruktury technicznej obejmującej: kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Powiat Wągrowiecki był remont odcinka drogi powiatowej Gołańcz – Krzyżanki. W tym wypadku wartość zadania wyniosła 3 842 133,78 zł, a dofinansowanie – 2 744 000,00 zł. Remont obejmował odcinek o łącznej długości 1,5 km. Po opracowaniu dokumentacji przystąpiono do robót obejmujących: miejscową wymianę konstrukcji drogowej, ułożenie nowych warstw asfaltu (warstwę wyrównawczą, wiążącą i ścieralną), korektę spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni, wbudowanie siatki antyspękaniowej, wyregulowanie istniejących zjazdów, remont przepustów. Dofinansowanie remontu w ramach Polskiego Ładu przyznane zostało z puli środków obejmujących miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa PGR.

Jako ostatni wizytowany był remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 3 718 082,98 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu stanowiło 3 040 000,00 zł. Zadanie dotyczyło odcinka 1,7 km i obejmowało: opracowanie dokumentacji, wymianę miejscową konstrukcji drogowej, ułożenie nowych warstw asfaltu (wyrównawczą, wiążącą i ścieralną), korektę spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni, wbudowanie siatki antyspękaniowej wyregulowanie istniejących zjazdów, remont przepustów.

Warto zaznaczyć, że powiat wągrowiecki czeka na podpisanie kolejnych umów na zadania drogowe. Będą to: rozbudowa drogi powiatowej Przysieczynie wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, remont drogi powiatowej na odc. Pawłowo Żońskie – Rybowo, remont drogi powiatowej na odcinku Kakulin – Kuszewo oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokronosach.