W miejsce krzyża stanęła kapliczka

W miejsce krzyża stanęła kapliczka

Reklamy

W ubiegły piątek, w miejscowości Ruda Koźlanka gm. Mieścisko odbyła się wzruszająca uroczystość.
  Po wielu latach, na miejscu starego drewnianego krzyża, który miał swoją historię, mieszkańcy wioski postanowili postawić kapliczkę Matki Bożej z krzyżem.
Tą kapliczkę w 2023r. ufundował Zbyszek Kulczyński, właściciel firmy Granitex, a poświęcił ją ks. dr Andrzej Szymon Panasiuk, proboszcz parafii Mieścisko.

Historia krzyża przydrożnego w miejscowości Ruda Koźlanka.

Krzyż ten znajdował się na skarpie po lewej stronie, utwardzonej drogi do miejscowego młyna wodnego, będącej od 1935 roku do 1959 roku częścią posesji rodziny Rozalii i Józefa Karniszewskich.
Postawiony został po wojnie, między 1945r. a 1952r. (raczej bliżej 1945r.), przez właścicieli tej posesji, jako wotum za szczęśliwy powrót całej rodziny z wysiedlenia i wojennej tułaczki, zgotowanej przez niemieckiego okupanta.
Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były Rozalia Karniszewska i jej córka Józefa, potem żona Juliana Muszyńskiego z Mieściska.
„Postawiony krzyż nie przetrwał do 1959r. Józefa chciała poślubić Juliana Muszyńskiego z Mieściska, jednak nie mogła tego zrobić ponieważ on musiał się ukrywać pod Gnieznem w leśniczówce z powodu konfliktu z ówczesną władzą. Przyjaciel Józefy poprosił, by ta postawiła ponownie krzyż w tym samym miejscu a jej „Julek” powróci – tak też uczyniła. Pan Ilski dał materiał na nowy krzyż, a Julek po powrocie ogrodził go drewnianym płotkiem i ożenił się z Józefą”.
(oprac. Edward Kubisz)

Krzyż został poświęcony przez ks. Stanisława Badurę.
Do połowy lat 50-tych XX wieku przed zmierzchem gromadzili się przy nim miejscowi wierni katolicy.
W miesiącu maju na codzienne nabożeństwa majowe, a w październiku na nabożeństwa różańcowe.
Krzyż dotrwał do 2022r.
Jednak ze względu na zły stan techniczny został zdemontowany  przez  Pawła Małkowskiego – właściciela posesji, który późnej wraz z sąsiadem Grzegorzem Jeruzalem przygotowali podstawę pod kapliczkę z Matką Bożą i krzyżem.

Do kapliczki prowadzą schody, które zostały kupione od Jadwigi Szalbierz – parafianki z Mieściska.

*2023 – Postawienie kapliczki przez Pawła Małkowskiego i firmę Granitex
*1959 – Ponowne postawienie krzyża przez Józefę Muszyńską
*1945 – Postawienie krzyża wotywnego przez rodzinę Karniszewskich

fot. Parafia Mieścisko