Zmiana Organizacji ruchu w Łeknie!

Zmiana Organizacji ruchu w Łeknie!

Reklamy
🚧

Jak informuje Gmina Wągrowiec w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem  komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”, nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót

🚧

  Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie zgodnie z czasową organizacją ruchu dla ulicy Polnej i Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z zamknięciem od dnia 27.lipca br. kolejnego fragmentu ulicy Polnej, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Poprzeczną i Strażacką do budynku nr 16 na Placu Powstańców Wielkopolskich zgodnie z załącznikiem graficznym poniżej 

👇