Poligon Biedrusko – zakaz wejścia – będą strzelać!

Poligon Biedrusko – zakaz wejścia – będą strzelać!

Reklamy

UWAGA⚠️
Teren poligonu Biedrusko stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej .
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu informuje, że od dnia
1. czerwca br. aż do dnia  30.czerwca na terenie POLIGONU BIEDRUSKO odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej środków minerskich oraz pozoracji pola walki !
Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godz. 7-15 i 19-2.

⚠️W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych o niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.

Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie!
  Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.

⚠️Ponadto na terenie realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181, 186 kół łowieckich nr 79 Orzeł , nr 81 Drop i nr 86 Sokół.