Będą pieniądze na działania spółek wodnych

Będą pieniądze na działania spółek wodnych

Reklamy

  Powiat Wągrowiecki  podpisał umowy ze spółkami wodnymi.
W  Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się dziś podpisanie umów pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a Spółkami Wodno – Melioracyjnymi w sprawie udzielenia dotacji na konserwację rowów oraz inne prace melioracyjne.

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc omówił cele udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz inne możliwości pozyskania środków na prace melioracyjne.

Dotacje zostały przyznane:
💧Gminnej Spółce Wodno – Melioracyjnej GOŁAŃCZ w wysokości 7 113 zł na konserwację rowu M 13 Czesławice (1400 mb),

💧Gminnej Spółce Wodno – Melioracyjnej WĄGROWIEC w wysokości 11 378 zł na konserwację rowu W-VI c sekcja Sierniki Przysieka (2700 mb),

💧 Gminnej Spółce Wodno – Melioracyjnej DAMASŁAWEK w wysokości 6 817 zł na konserwację rowu A, B sekcja Dąbrowa (1000 mb);

💧Gminnej Spółce Wodno – Melioracyjnej WAPNO w wysokości 1 858 zł na konserwację rowu WL-106 w sekcji Podolin – Srebrna Góra (500 mb),

💧Gminnej Spółce Wodnej w SKOKACH w wysokości 5 161 zł na konserwację rowu szczegółowego nr R-MW-Y-2 w km od 0+000 do 0+500 wieś Bliżyce, konserwację rowu szczegółowego nr R-MW-Y-2 -1 w km od 0+000 do 0+150 wieś Bliżyce.
Zakres prac obejmuje: ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, wygrabywanie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów z dna cieków, wygrabianie porostów z dna cieków, odmulanie koparko-odmularkami cieków i rozplanowywanie urobki po mechanicznym odmuleniu,

💧Gminnej Spółce Wodnej w MIEŚCISKU w wysokości 5 014 zł na odmulenie skarapy i dna rowu R-RKN-A we wsi Sarbia (1200 mb),

💧 Spółce Odwodnienia DAMASŁAWEK w wysokości 597 zł na wykaszanie skarpy rowów kosiarką bijakową WXV 232, WXV 232a, WXV 232c, WXV 232d, WXV 232e, ŁV-47 o długości 2370 mb,

💧Spółce Wodnej MIEŚCISKO w wysokości 2 062 zł na konserwację rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1 obręb Czeszewo gmina Gołańcz o łącznej długości 319 m.