Wieczór Historyczny

Wieczór Historyczny

Reklamy

To pierwsze spotkanie z tego cyklu, które zorganizowało  Stowarzyszenie „Nasz SMOGULEC”.
Zamierzeniem członków Stowarzyszenia jest przybliżanie, przypominanie i prezentowanie postaci historycznych, które związane były ze Smogulcem.
Tematem pierwszego spotkania, w Smogulec, które odbyło się 29 marca była  postać generała ANTONIEGO AMILKARA KOSIŃSKIEGO współzałożyciela Legionów Polskich we Włoszech w 1797 roku, który w latach 1808-1809 zarządzał dobrami smoguleckimi.

Prelekcję wygłosił Adam Kusz z Gołańczy, lokalny regionalista, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Miasto i Gmina Gołańcz – Mieczysław Durski.
fot. FB Smogulec

Postać generała o jego związek z ziemią gołaniecką przybliżył
Adam Kusz
    „10 marca minęła 200. rocznica śmierci gen.Antoniego Amilkara
Kosińskiego, współorganizatora Legionów Polskich we Włoszech w 1797 r. A. Kosiński żył w latach 1769-1823. Wielokrotnie walczył w obronie państwa i narodu polskiego. W 1794 r. brał udział w powstaniu kościuszkowskim, następnie w latach 1795-1803 uczestniczył w walkach we Włoszech, w 1807 r. przeciw Prusom i Rosji, w 1809 r. przeciw Austrii, a w 1812 z armią napoleońską przeciw Rosji dowodził dywizją nad Bugiem. Ostatnie lata swego życia spędził w Targowej Górce, dobrach które zyskał w posagu żony. Zmarł 10 marca 1823 r. w Targowej Górce, a sto lat później, w 1923 r., jego zwłoki przeniesiono do Krypty Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie również znajduje się marmurowe epitafium generała.
Ten dzielny żołnierz, pomysłowy dowódca i organizator, miał związek z Gołańczą i Smogulcem. W roku 1808 wziął w dzierżawę od Stanisława Mielżyńskiego dobra smogulecko-gołanieckie, zamieszkał w Smogulcu i zajął się gospodarką. Jednak trudności spowodowane ciągłymi wojnami nie sprzyjały dochodom z gospodarstwa i w roku następnym zrezygnował z dzierżawy. „