Uwaga na pierogi z bakterią!

Uwaga na pierogi z bakterią!

Reklamy

  Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wycofaniu określonej poniżej partii pierogów z mięsem wieprzowym. Stwierdzono w nich obecność bakterii
Listeria monocytogenes.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktów:

Pierogi z mięsem wieprzowym, 500 g

Nazwa marki handlowej:
Wiejski Młyn lub Swojscy

Numer partii: 079

Terminy przydatności do spożycia: 2023-04-11, 2023-04-12, 2023-04-15

Producent:
Wiejski Młyn Sp. z o. o., Kolejowa 10A, 23-200 Kraśnik,

weterynaryjny numer identyfikacyjny:
PL 06074001 WE

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Wiejski Młyn Sp. z o.o. w dniu 29.03.2023 r. uruchomił procedurę wycofania z obrotu ww. partii pierogów z mięsem wieprzowym ❗Producent zdecydował się również na wycofanie z obrotu PIEROGÓW Z SEREM , które zostały wyprodukowane tego samego dnia, w którym wytworzono ww. pierogi z mięsem wieprzowym.
W związku z powyższym wycofaniu z obrotu podlegają:

📌Pierogi z serem, data produkcji 20.03.2023, nr partii 079, termin przydatności do spożycia: 15.04.2023, 17.04.2023, 18.04.2023.

Organ Inspekcji Weterynaryjnej nadzoruje postępowanie wyjaśniające prowadzone przez zakład produkcyjny.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania.
❗
Nie należy spożywać produktów wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

❗Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/listerioza pod hasłem „LISTERIOZA”