Sto Lat Pani Genowefy

Sto Lat Pani Genowefy

Reklamy

 💐
Mieszkanka Kobylca Pani GENOWEFA IBIAŃSKA, w niedzielę 2 kwietnia 2023 roku obchodzić będzie Setne Urodziny.
Kochająca rodzina zorganizowała dziś dostojnej Jubilatce niepowtarzalną uroczystość, która  rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św. Jana Pawła w Kobylcu . Jubilatce towarzyszyła licznie zgromadzona rodzina i przyjaciele.
Na uroczystości obecny był Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu Edyta Słomka. Piękne życzenia, kwiaty i listy gratulacyjne złożyła także wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Agnieszka Witucka-Grzechowiak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu Paulina Meller-Biegańska oraz sołtys Kobylca Beata Marciniuk. Jubilatka otrzymała list od Premiera RP Mateusza Morawiecki ego i gratulacje m.in. od Rady Seniorów Gminy Wągrowiec.
W życzeniach skierowanych do Szanownej Jubilatki Wójt podkreślił:
” 100 lat to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń, naznaczone blaskami i cieniami codziennego życia. To przeogromna skarbnica prawdy, źródło nadziei z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Jej osoby. Ten Jubileusz to również wielka duma dla mieszkańców oraz władz samorządowych Gminy Wągrowiec.”

Jubilatka Pani Genowefa (z domu Ginielewicz) Ibiańska urodziła się 2 kwietnia 1923 r. we wsi Żegowicze w powiecie kowieńskim na Litwie.
Jak wspominają najbliżsi Jubilatki: rodzice Pani Genowefy Stanisława i Michał Ginielewicz byli Polakami z dziada pradziada. Posiadali duży majątek ziemski, w którym liczna rodzina pracowała, aż do wybuchu II wojny światowej. Dzieci były wychowywane w duchu poszanowania rodziny, religii, a także szacunku dla innych ludzi.
W 1947 roku po wcieleniu męża Feliksa do armii polskiej, Pani Genowefa wraz z 2,5 letnim synem Leonem repatriowała do Polski.
Losy Jej rodziny były bardzo trudne – w 1948 r. z rozkazu Stalina, część rodziny z Litwy została wywieziona Syberię, ich domy zostały rozgrabione, a ziemia przywłaszczona.
Siostry i brat osiedlili się na Litwie, gdyż nie pozwolono im wyjechać do Polski. Rodzeństwo miało szansę na ponowne spotkanie dopiero w 1972 roku.

Pani Genowefa wspólnie z mężem mieszkali i pracowali na terenie@ Gmina Wągrowiec . Wychowali czworo dzieci trzech synów i córkę. Jubilatka doczekała się sześciorga wnuków, dziewięciorga prawnuków, które są Jej radością. Mieszka z córką Teresą i jej mężem Janem w Kobylcu.
Niech ten Jubileusz stanie się źródłem do częstych spotkań z rodziną i do pięknych wspomnień z przeżytego wieku.

foto:
UG Wągrowiec, Studio Foto Luk

My również życzymy Zacnej Jubilatce Pani Genowefie długich lat życia w dobrym zdrowiu.