Szczepienia Przeciw HPV – ważne informacje!

Szczepienia Przeciw HPV – ważne informacje!

Reklamy

Powiat Wągrowiecki aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową w Polsce i zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. W latach 2023-2024 szczepienia przeciw wirusowi HPV będą kontynuowane i obejmie dziewczęta 13-letnice tj. z roczników 2010 oraz 2011. Łącznie szacunkowy koszt programu dwuletniego wynosić będzie ok. 630.560,00 zł.

HARMONOGRAM spotkań informacyjno – edukacyjnych:

Gmina Wągrowiec i Gmina Miejska Wągrowiec – 27.03.2023 r. godz. 18:00-18:30 i 18:30-19:00, spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu przy ul. Krótka 4

Miasto i Gmina Skoki – 27.03.2023 r. godz. 16:00-17:00, spotkanie odbędzie się w Hali Sportowej w Skokach przy ul. Rogozińskiej 1

Miasto i Gmina Gołańcz – 28.03.2023 r. godz. 16:00 -17:00, spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Gołańczy przy ul. Klasztornej 3

Gmina Wapno – 28.03.2023 r. godz. 17:30-18:30, spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Wapnie przy pl. Mickiewicza 2

Gmina Damasławek – 29.03.2023 r. godz. 16:00-17:00, spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku przy ul. Słonecznej 4

Gmina Mieścisko – 29.03.2023 r. godz. 17:30-18:30, spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej 28

HARMONOGRAM szczepień I dawką dziewczynek z rocznika 2010

3.04.2023 r. w godz. 14:00 – 17:00 – Gmina Wągrowiec, Gmina Miejska Wągrowiec – Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec

4.04.2023 r. w godz. 13:00 – 16:00 – Miasto i Gmina Skoki, Gmina Mieścisko – Hala Sportowa ul. Rogozińska 1 62-085 Skoki, Gabinet pielęgniarski

5.04.2023 r. w godz. 10:00 – 13:00 – Gmina Wapno, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Damasławek, Szkoła Podstawowa w Wapnie pl. Mickiewicza 2, 62-120 Wapno

Dla dziewczynek, które z przyczyn losowych nie mogły dotrzeć na szczepienie w wyżej wyznaczonych terminach, zostanie wyznaczony dodatkowy termin szczepienia, o czym Rodzice / opiekunowie prawni zostaną powiadomieni.

Do zaszczepienia niezbędna jest zgoda rodzica oraz kwestionariusz wywiadu przesiewowego. Właściwe formularze wraz z informacjami zostaną wysłane, a także bedą dostępne na stronie www.edictum.pl. w zakładce „Programy”. W/w uzupełnione druki wraz z książeczką zdrowia dziecka należy zabrać ze sobą na szczepienie.
Dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu 573 149 181 lub osobiście w siedzibie EDICTUM PLUS Sp z o.o. ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120.

Szczepienia (dobrowolne) adresowane są do dziewczynek z rocznika 2010, zameldowanych na stałe na terenie jednej z siedmiu gmin Powiatu Wągrowieckiego: Miasta i Gminy Gołańcz, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Gminy Mieścisko, Gminy Wapno. Koszt tych szczepień zostanie sfinansowany w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów gmin.