„Gloria Artis” dla wągrowieckiego dyrygenta

„Gloria Artis” dla wągrowieckiego dyrygenta

Reklamy

TOMASZ KOTWICA –  dyrygent działającego z ramienia Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
   Chór TheHoor oraz Zespołu Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki – został uhonorowany Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” za osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie Kultury.
W nowym 2023 roku Tomasz Kotwica rozpoczyna okres 15. lecie działalności artystycznej.

Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów 💐

MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS ”
nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy art. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego T. Kotwicy