Spotkanie z poezją w tle…

Spotkanie z poezją w tle…

Reklamy


Ostatnie w tym roku spotkanie Sekcji Regionalnej Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  odbyło się się w miniony czwartek.
O obowiązkach wynikających ze swojej funkcji w Radzie Powiatu Wągrowieckiego, inwestycjach zrealizowanych w naszym powiecie w ostatnich latach, a także o działalności Stowarzyszenia „Zdrowy Styl” i pasji pisania wierszy opowiadała  Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego. Znana wszystkim bardzo dobrze jako poetka, inicjatorka oraz współorganizatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych i działań społecznych.
Małgorzata Osuch  przekazała swoje publikacje.
Szczególnie gorąco polecamy ostatni tomik wierszy zebranych M.Osuch „Bilety czasu”.

Sekcja Regionalna UTW szczególne wyrazy wdzięczności i podziękowania  kieruje do pracowników Urzędu Miasta w Wągrowcu za pomoc w przygotowaniu spotkania oraz upominki dla słuchaczy Sekcji.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu
fot.archiwum UTW oraz Anka Borczykowska