Rekordowe wsparcie dla Wielkopolskich Samorządów!

Rekordowe wsparcie dla Wielkopolskich Samorządów!

Reklamy

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy w 2023 roku rekordową kwotę na wsparcie inwestycji sportowych i turystycznych w Wielkopolsce – 𝟭𝟬 𝟭𝟱𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝘇ł𝗼𝘁𝘆𝗰𝗵!
Zapewne trafi ono również do naszego powiatu 😁Trzeba tylko złożyć wniosek.

🥇 𝗦𝘇𝗮𝘁𝗻𝗶𝗮 𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗮𝗹

✅ 2 500 000 złotych na zadania inwestycyjne, polegające na budowie nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych,
magazynowych, zakupie modułowych konstrukcji zaplecza oraz zakupie sprzętu sportowego, pod potrzeby funkcjonowania obiektów sportowych.

✅ 1 500 000 złotych na zadania remontowe, polegające na poprawie warunków szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych
istniejących obiektów lub adaptacji istniejących budynków do potrzeb szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych przy obiektach sportowych.

❗Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

🏃‍♀️🏃 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗟𝗲𝗸𝗸𝗼𝗮𝘁𝗹𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆

✅ 5 500 000 złotych na wsparcie inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty następującego typu:
➡️ pełnowymiarowe bieżnie okólne o długości 400 m i o nawierzchni syntetycznej,
➡️ niepełnowymiarowe bieżnie okólne o długości co najmniej 300 m i o nawierzchni syntetycznej,
➡️ bieżnie proste o długości co najmniej 100 m i o nawierzchni syntetycznej.

❗Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

🛣 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘁𝘂𝗿𝘆𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗮

✅ 650 000 złotych na wsparcie ogólnodostępnych inicjatyw związanych z:
➡️ poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne,
oznakowanie turystyczne, nakłady inwestycyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną danego środowiska itd.,
➡️ tworzeniem miejsc przyjaznych dla turystów korzystających z kamperów lub przyczep kempingowych, tzw. camper parków, dających możliwość bezpiecznego zaparkowania, podłączenia się do energii elektrycznej / wody, spuszczenia wody zanieczyszczonej,
➡️ tworzeniem pól namiotowych – miejsc ogrodzonych, z dostępem do punktu poboru wody pitnej oraz podstawowych urządzeń sanitarnych,
➡️ kanalizacją ruchu turystycznego na obszarach wielkopolskich parków krajobrazowych, np. miejsca postojowe, wiaty turystyczne, punkty widokowe, oznakowanie turystyczne itd.

❗Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

„Cieszę się, że udało mi się przekonać Zarząd Województwa do zwiększenia puli na dotacje związane z rozwojem infrastruktury sportowej i turystycznej w Wielkopolsce. Dzięki tym środkom od lat polepszamy warunki do uprawiania sportu i zwiększamy
atrakcyjność turystyczną naszego regionu”-  podkreśla Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

W stosunku do 2022 roku dofinansowanie na powyższe projekty wzrośnie o 2 750 000 złotych.