Oko w oko z groźnym psem!

Oko w oko z groźnym psem!

Reklamy

Dzisiaj rano policjanci podejmowali interwencję na jednym z osiedli w Mieścisku.  Kilkanaście minut przed godziną ósmą, 12.letnie dziecko wyszło do szkoły.
Na ulicy niedaleko domu podbiegł duży pies, który zaczął szczerzyć kły i szczekać.

Sytuacja była poważna, pies był duży i groźnie się zachowywał. Przestraszone dziecko ostrożnie cofnęło się do domu. W tym przypadku zakończyło się na strachu.
Pies został rozpoznany. Właściciel mieszka kilka ulic obok, a zwierzę bez nadzoru biegało po osiedlu.
Na właściciela zwierzęcia mundurowi nałożyli mandat karny w wysokości 500 złotych i zobowiązali do zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości.

Przypominamy!

Kodeks Wykroczeń

Art 77 § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Spotkanie na swojej drodze groźnego zwierzęcia, to strach, niekiedy trauma, a w przypadku gdy zwierzę dotkliwie pogryzie, to przykre konsekwencje zdrowotne dla ofiary, ale też konsekwencje prawne dla jego właściciela.

WŁAŚCICIELU, MASZ GROŹNEGO PSA, TO GO ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZ!
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
fot.poglądowe pixabay