Certyfikat – Pierwszy Ratownik

Certyfikat – Pierwszy Ratownik

Reklamy

MARIUSZ KIELISZCZYK jako pierwszy w Gminie Wągrowiec z certyfikatem „Pierwszy Ratownik” 👨‍🚒

Druh Mariusz Kieliszczyk jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie.
Jako pierwszy w Gminie Wągrowiec ukończył szkolenie w ramach programu „Pierwszy Ratownik” realizowanego w Województwie Wielkopolskim.

Program wzorowany na działających z sukcesem w wielu krajach systemach tzw. First Responder został wdrożony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Inicjatorem oraz liderem programu jest Marcin Fleischer, strażak OSP i ratownik medyczny.
Koordynatorem projektu jest dh Grzegorz Szyszko, dyrektor wykonawczy ZOW w Lublinie.

Określenie first responder można przetłumaczyć jako pierwszy reagujące lub pierwszy odpowiadający na zdarzenie.

W nomenklaturze międzynarodowej jest to członek służb przeszkolony do pierwszego kontaktu w czasie wypadków.
Misją wdrożenia funkcji Pierwszego Ratownika (1R) (polski odpowiednik zagranicznych tzw. First Responderów) w strukturach OSP jest wykorzystanie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz przeżywalności w pozaszpitalnym Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK), szczególnie na terenach wiejskich, gdzie czas dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) jest wydłużony.
Program nie zakłada wyręczania służb ratunkowych, a jedynie uzupełnienie ogniwa w łańcuchu przeżycia, jakim jest udzielenie pierwszej pomocy w oparciu o aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, przez najbliższego 1R od miejsca zdarzenia.

W zamyśle programu Pierwszym Ratownikiem może być każda osoba, która posiada przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy (Ratownik Medyczny, Ratownik KPP, lekarz, pielęgniarka lub wyszkolony funkcjonariusz innych służb, itp.) oraz wyraża chęci do otrzymania powiadomienia o potrzebie udzielenia pomocy poprzez specjalną aplikację.

Ważnym elementem całego Programu jest stworzenie systemu teleinformatycznego do powiadamiania 1R o konieczności udzielenia pierwszej pomocy w swojej okolicy.
Do tej pory prawo uniemożliwia dyspozytorniom medycznym powiadomienie wolontariuszy o potrzebie udzielenia pierwszej pomocy w jego miejscowości, co ma miejsce w wielu krajach świata.
Dlatego stworzenie systemu na zasadzie samo powiadamiania, jak to ma miejsce np. w aplikacji Yanosik może znacząco przyspieszyć dotarcie pomocy na miejsce zdarzenia.
Wytyczne ERC nakazują świadkowi zdarzenia wołać o pomoc, ale jeśli świadek woła o pomoc, jest słyszalny w promieniu kilkudziesięciu metrów.
Natomiast nowoczesna technologia może umożliwić świadkowi „wezwać” pomoc poprzez system teleinformatyczny i natychmiast być przekazana do okolicznych 1R.
Funkcja Pierwszego Ratownika jest oparta o działalność wolontariatu.
Gmina Wągrowiec
zosprp.pl