Zbiorowa Mogiła Ofiar II Wojny Światowej – prosimy o informacje

Zbiorowa Mogiła Ofiar II Wojny Światowej – prosimy o informacje

Reklamy

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim czyni starania mające na celu renowację zbiorowej mogiły ofiar II wojny światowej na janowieckim cmentarzu.
W planach jest odnowienie części murowanej oraz części zielonej tak, aby nie zasłaniała treści tablic.

Jednym z elementów procedury była konsultacja treści tablic z Instytutem Pamięci Narodowej.
Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Leszek Grzeczka przedstawia  treść pisma, którą  Urząd Miasta otrzymał z tej instytucji.
” Jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę – dokumenty, fotografie pozwalające na wyjaśnienie którejkolwiek z wątpliwości wyrażonych w piśmie IPN-u, to poproszę o kontakt ze mną lub z Zastępcą Burmistrza Panem Michałem Werkowskim” – apeluje burmistrz Janowca Wlkp.

Telefon do Urzędu Miejskiego:
52 3023034
e-mail: burmistrz@um-janowiecwlkp.pl