WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ NA ĆWICZENIACH W WĄGROWCU

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ NA ĆWICZENIACH W WĄGROWCU

Reklamy

Terytorialsi z Dolaszewa szkolili się w Wągrowcu
Żołnierze 122. batalionu lekkiej piechoty wyszli poza poligon wojskowy i koszary.
Tym razem szkolili się w Wągrowcu, by doskonalić swoje umiejętności i poznawać swój stały rejon odpowiedzialności.
Instruktorzy z dolaszewskiego batalionu przygotowali dla swoich żołnierzy sporo zagadnień, z którymi musieli się zmierzyć.
Jednym z zadań był marsz na orientację oraz poszerzanie wiedzy z zakresu topografii.
Po drodze, żołnierze musieli rozpoznać obiekty infrastruktury krytycznej i wykonać szkic. Dowódcy sprawdzali również, jak terytorialsi radzą sobie z ochroną stanowiska dowodzenia oraz obiektu infrastruktury krytycznej dla lokalnej społeczności (m.in. ujęcia wody, gazu lub ciepłownia).

Żołnierze musieli wyjść ze strefy komfortu i szkolić się poza teren wojskowym.

Nie jest to pierwszy raz, gdy żołnierze wielkopolskiej brygady odbywają ćwiczenia na zewnątrz i szkolą się z zakresu obrony infrastruktury krytycznej.

„Ćwiczyliśmy w oparciu o tereny w Wągrowcu. Wszystkie działania prowadzone były na zewnątrz. Pododdział założył bazę, z której były prowadzone działania na terenie Wągrowca. Dzięki takiej organizacji zajęć, mieliśmy szansę przećwiczyć m.in. wykrywanie grup dywersyjno- rozpoznawczych” – tłumaczy ppor. Mateusz MACIOSZCZYK, d-ca 3. kompanii piechoty lekkiej ze 122. blp w Dolaszewie.
Tego typu szkolenia wpisują się w charakter działań Wojsk Obrony Terytorialnej.
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie wojny żołnierze będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będą stanowić główną siłę.
Do głównych zadań WOT w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.
                                                                  info. :                                                                                  por. Anna Jasińska – Pawlikowska
foto:
szer. Aleksy Marek
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej