Wasze Powstańcze Dzieje

Wasze Powstańcze Dzieje

Reklamy

Rusza II edycja konkursu pn. „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.
Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Kuratorem Oświaty w Poznaniu organizują ten konkurs.
  Inicjatywa została objęta patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego.
Ma ona na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią najnowszą Polski. Przybliżyć jej drogę do niepodległości, zwrócić uwagę na ważność powstania wielkopolskiego w losach naszego kraju oraz kształtować w młodzieży wartości patriotyczne i poczucie przynależności.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 – 8 i szkół ponadpodstawowych. Tematem pracy jest powstanie wielkopolskie z perspektywy rodzinnej bądź regionalnej. Ukazanie drogi odzyskania niepodległości przez Polskę z punktu widzenia własnej rodziny, członków lub świadków wystąpienia zbrojnego.
Prace powinny mieć formę multimedialną, np. jako film, animacja komputerowa, czy interaktywne drzewo genealogiczne.

Prace można przesyłać na nośniku multimedialnym (płyta CD lub pamięć USB) do 16 lutego 2023 roku  na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
z dopiskiem: „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie –edycja 2″.
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie, pokażcie historię Waszych rodzin, bliskich, którzy w powstaniu Wielkopolskim brali udział lub byli w jakikolwiek sposób z nim związani.