Progressio Drogą do Przyszłości

Progressio Drogą do Przyszłości

Reklamy

Niepubliczne Przedszkole PROGRESSIO z Oddziałami INTEGRACYJNYMI właśnie świętuje swoje 5 urodziny, rocznicę powstania wyjątkowej placówki edukacyjnej 💐

Niepubliczne Przedszkole Progressio z Oddziałami Integracyjnymi.
Wszystko, co w życiu małego dziecka ważne – spokój, bezpieczeństwo, wiedza. Wszystko, co w życiu Rodzica ważne – dziecka zdrowie, edukacja i kontakt z dobrymi ludźmi.
Ludźmi, którzy w te dzieci wierzą. Wierzą w ich możliwości, chęć nauki, chęć współpracy.
Znaleźli tutaj takich właśnie ludzi – KATARZYNA I HUBERT PALUCHOWIE stworzyli jedyne takie, w powiecie wągrowieckim, więcej – w naszym regionie, niepowtarzalne najpierw przedszkole, a dwa lata temu szkołę – azyl Niepubliczne Przedszkole PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zadaniem Progressio jest usprawnienie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Przedszkole Progressio powstało w 2017 roku z inicjatywy rodziców 4 dzieci, którzy poszukiwali profesjonalnej terapii dla swoich dzieci.
Progressio to dwa miejsca w Wągrowcu – przy ulicy Średniej, mieści się przedszkole, do którego uczęszcza 22 dzieci. Przy ulicy Przemysłowej znajduje się szkoła, w której uczy się 15 uczniów.
Klasy, jeśli można tak powiedzieć, gdzie nauczyciel terapeuta pracuje z dwójką czy trójką dzieci, to pełen komfort psychiczny, zwłaszcza dla dzieci. Bowiem dzieci potrzebujące intensywniejszej terapii, mogą uczyć się często „jeden na jeden”, czyli na jednego ucznia przypada jeden nauczyciel/ terapeuta.
Placówka zatrudnia ponad 20 nauczycieli, terapeutów, a do tego współpracują z nią specjaliści zewnętrzni. Nadal jednak, w związku z dynamicznym rozwojem placówek, kolejką oczekujących na przyjęcie uczniów,  chętnie przyjmie kolejnych specjalistów i terapeutów (ogłoszenie w galerii zdjęć).
W placówkach oświatowych PROGRESSIO, w przedszkolu jak i szkole podstawowej prowadzone są: zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne: korekcyjno–kompensacyjne, integracja sensoryczna, terapia ręki, fizjoterapia, hortiterapia, hipoterapia, trening umiejętności społecznych, logopedia, muzykoterapia. Zajęcia dodatkowe: basen, piłka nożna, zumba. Progressio dysponuje profesjonalnie wyposażoną salą Montessori, salą gimnastyczną, dwiema salami do integracji sensorycznej. Duża ilość wyposażenia zamawiania jest zagranicą, na część z nich trzeba czekać nieraz do kilku miesięcy. W szkole podstawowej funkcjonuje biblioteka z księgozbiorem dostosowanym do wymagań uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

dr HUBERT PALUCH, EMBA (Organ prowadzący) – „Przedszkole Progressio obchodzi w tym roku 5 lecie istnienia, szkoła podstawowa funkcjonuje drugi rok. Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom i przedsiębiorcom lokalnym, którzy z wielką radością goszczą naszych uczniów. Do naszych placówek przyjeżdżają także z występami artyści z Filharmonii Poznańskiej. W 2020 roku nasze placówki zostały nagrodzone statuetką „Diament Biznesu” CEO WORLD Magazine oraz w 2021 roku statuetką „Lider Biznesu” CEO WORLD Magazine pod patronatem Forbes.
Doceniło nas także Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nagrodą „Najlepsze Przedszkole w Polsce” oraz Honorową Nagrodę Miasta Wągrowca w kat. Gospodarka w 2022 roku.
Obecnie pracujemy w projekcie międzynarodowym, w ramach którego powstanie placówka na wzór Progressio w Anglii. „- wyznaje Hubert Paluch.

mgr KATARZYNA BIAŁAS -PALUCH (Dyrektor Przedszkola i Szkoły PROGRESSIO) – o autyzmie wie chyba wszystko, chociaż ciągle doskonali i pogłębia swoją wiedzę.
„Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we wczesnym dzieciństwie. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle w początkowych latach życia, choć niekiedy znaczenia klinicznego nabierają dopiero, gdy dziecko zostaje postawione przed koniecznością poradzenia sobie z wyzwaniami rozwojowymi.
Należą do nich: nietypowy kontakt wzrokowy, brak lub znaczne opóźnienie reakcji na własne imię, unikanie bycia dotykanym, ograniczone wskazywanie, nietypowy, opóźniony, nieharmonijny rozwój ruchowy, ograniczone zdolności naśladowania, brak rozumienia gestów o znaczeniu społecznym (np. „pa pa”), nietypowe zachowania związane z regulacją sensoryczną, zubożona wokalizacja i gaworzenie, zwłaszcza podczas interakcji z inną osobą, dziecko nie ma bliskich
relacji w rodzinie, nie wita się ani nie reaguje spontanicznie na rodzica lub opiekuna, gdy go widzi, słabo wyraża emocje lub wcale ich nie wyraża, ewentualnie czyni to w sposób atypowy, nie posługuje się gestami w celu nawiązania kontaktu społecznego, nie umie inicjować zabawy przy użyciu zabawek, nie uczestniczy w zabawach w udawanie, nie wyraża gotowości do wspólnych zabaw z rówieśnikami.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu  według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), należą obecnie do najczęściej występujących zaburzeń, takich jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory.
Uważa się, że w okresie ostatnich czterdziestu lat rozpowszechnienie zaburzenia ze spektrum autyzmu zwiększyło się dziesięciokrotnie.”
To zaledwie pięć lat, a osiągnięć i sukcesów, które powstają z dnia na dzień, małymi kroczkami dla wielu rodziców i dzieci spełnienie marzeń, że można pokonać strach, lęk, niepewność.
Czuć się potrzebnym, zdobywać umiejętności mimo wszystko, mimo przeciwności losu.
Progressio daje tę moc.
Dziękujemy Wam, że jesteście, że oddaliście serce, uśmiech, cierpliwość i wszystkie dobre emocje dla tych kochanych dzieci
💙💙💙

mgr KATARZYNA BIAŁAS -PALUCH – współzałożycielka i Dyrektor dydaktyczny Niepublicznego Przedszkola Progressio z Oddziałami Integracyjnymi w Wągrowcu oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi, doktorantka UKW w Bydgoszczy, absolwentka UAM w Poznaniu (studia pierwszego i drugiego stopnia-Pedagogika elementarna i terapia pedagogiczna), studiów podyplomowych WSNHID w Poznaniu – Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią; w GSW Milenium ukończyła studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika; absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania-Menedżer w oświacie w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie – w latach 2006-2017 uczestniczyła w ponad 60 kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych; w latach 2012-2019 nauczyciel akademicki GSW Milenium oraz w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Kierownik studiów podyplomowych dla nauczycieli w Collegium da Vinci – Oligofrenopedagogika; nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z ponad 10-letnim stażem zawodowym w placówkach oświatowych, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej; autorka publikacji w renomowanych czasopismach naukowych: UMK w Toruniu czy APS w Warszawie m. in.: Zaburzenia praksji u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle teorii integracji sensorycznej; „Zarządzanie niepublicznym przedszkolem z perspektywy usług profesjonalnych – wyniki przeprowadzonych badań” w: „Zarządzanie w gospodarce rynkowej. Wybrane zagadnienia.” Zeszyt naukowy nr 1 (4) rok 2013, GSW Milenium Gniezno, „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą PECS (Picture Exchange Communication System)”, w: Społeczeństwo włączające a komunikacja, red. J. J. Błeszyński, D. Baczała, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017., „Zaburzenia praksji u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle teorii integracji sensorycznej”, Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo nr 1 (35) 2017, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, „Metoda zachowań werbalnych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu” (w druku), organizatorka seminariów naukowych oraz założycielka koła naukowego Baby Start.

dr HUBERT PALUCH , EMBA – Organ Prowadzący pierwsze w powiecie wągrowieckim Niepubliczne Przedszkole PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową PROGRESSIO z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci ze spektrum autyzmu, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (marketing usług profesjonalnych), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, absolwent prestiżowych studiów biznesowych Executive Master of Business Administration w Warszawie i Apsley School London, posiada uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, stypendysta Programu LLP Erasmus w: Vysoka Skola Obchodni w Pradze, Avans Hogeschool of International Studies w Bredzie w Holandii, w Wirtschaftsuniversiatat w Wiedniu w Austrii, Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Procesowego i Realizacji Strategii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w projekcie w roku 2021-2022, członek rady nadzorczej Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu, Członek Zespołu Doradczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Nauki oraz Działalności Upowszechniającej Naukę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019-2020, Doradca Biznesowy REFAL Co Group w Nikozji na Cyprze – korporacji inwestycji finansowych, współpracuje w ramach projektów edukacyjnych z Z-WAY TO EXCELLENCE dr Ralph Zurcher w Niemczech i w Szwajcarii, Instytut Zarządzania PROGRESSIO – CEO, Fund Souk Analytics – CEO, DZ FOOD & SUPPLEMENTS LTD, Cyprus – Członek Zarządu i CEO, CEO Consultant w POLDENT DENTAL CARE w Leeds i Wakefield w UK, członek Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie, na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina, brał czynny udział w pracach konsultacyjnych Narodowego Kongresu Nauki przy tworzeniu nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0 w obszarze niepublicznego szkolnictwa wyższego, w latach 2013-2019 Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie, a w latach 2010-2013 Dziekan Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu, wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i w Gnieźnie, Członek Prezydium i Pełnomocnik Prezydium ds. Kontaktów Zewnętrznych KRZASP-Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, nauczyciel akademicki, trener biznesu m. in. dla CDU DGE Bruxelles, Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managemensystemen czy MTD Consulting, autor i współautor ponad 30 artykułów naukowych i 3 książek m. in. książki pt.: „(Nie)profesjonalny rynek usług szkoleniowych w Polsce”, organizator i aktywny uczestnik (członek board’ów) wielu konferencji krajowych i zagranicznych m .in konferencji Start-Up w Luzernie w Szwajcarii, w latach 2008-2010 Członek Editorial Board w obszarze badań naukowych w Szwajcarii Global Management Institute oraz Zastępca Dyrektora Innovating Management Institute, obecnie członek Editorial Board Global Partnership Management Institute, specjalista ds. rynku usług szkoleniowych w ramach projektu: „Foresight-sieci gospodarcze Wielkopolski” w Politechnice Poznańskiej – współautor scenariuszy transformacji wiedzy do gospodarki, aktywny członek Stowarzyszenia Miłośników Muzeum Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii, inicjator i współzałożyciel Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wągrowcu, który liczy ponad 300 słuchaczy w ponad 25 sekcjach tematycznych, sponsor i organizator akcji charytatywnych, przedsięwzięć obywatelskich, wykładów otwartych, organizacji społecznych i studenckich o charakterze naukowym oraz przedsięwzięć na płaszczyźnie nauka i praktyka oraz B+R, wielokrotnie nagradzany m. in: statuetką za zainicjowanie i założenie Stowarzyszenia dla osób 50+ – Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego w Wągrowcu – Medalem Burmistrza Miasta Wągrowca, Mecenas Kultury Wągrowca 2014, statuetka i nagroda rektora GSW Milenium prof. dr Lechosława Gawreckiego za zaangażowanie i nowatorskie pomysły rozwijające Wydział Zamiejscowy GSW Milenium w Wągrowcu – 2013r., później Tarczą Herbową GSW Milenium za pełnienie funkcji Rektora uczelni, wyróżnienie za wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża, medal za wsparcie Komitetu Fundacji Sztandaru Komendy HUFCA ZHP w Wągrowcu, członek Rady Programowej Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, w 2018 roku nagrodzony za wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Gnieźnie i w Wągrowcu – Medalem Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w 2019 roku z rąk Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza odebrał Medal Koronacyjny w uznaniu wieloletnich działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Pierwszej Stolicy Polski. W 2020 roku nagrodzony statuetką „Diament Biznesu” CEO WORLD Magazine pod patronatem Forbes.

PROGRESSIO –
to miejsce, azyl dla tych dzieci, jedyne takie w regionie, poparte ogromną wiedzą ich założycieli oraz pasji terapeutów💙💙💙

Progressio do współpracy zaprasza kolejnych terapeutów (szczegóły w ogłoszeniu 👇)

Spójrzcie na te wszystkie zdjęcia – archiwum K.H.Paluch oraz Anka Borczykowska.