Owczarek Fela – na służbie w wągrowieckiej komendzie

Owczarek Fela – na służbie w wągrowieckiej komendzie

Reklamy

Owczarek belgijski o imieniu „Fela” jest psem, który specjalizuje się w wykrywaniu zapachu narkotyków.
Po kilkumiesięcznym szkoleniu rozpoczęła służbę w wągrowieckiej policji.
To drugi pies
st. asp. Bartosza Andrzejczaka. Policjant jest przewodnikiem również owczarka niemieckiego Klipera, wyszkolonego dla celów patrolowo – tropiących.

Kwota 8 tysięcy złotych na pozyskanie i wyszkolenie nowego psa to zasługa samorządu Gminy Wągrowiec.

Szkolenie specjalistyczne odbywa się Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach k. Warszawy

Przewodnicy psów podczas szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu taktyki i techniki użycia psów, kynologii policyjnej i teorii tresury oraz odbywają, pod okiem doświadczonych instruktorów zajęcia z praktycznej tresury psów. Uczą się też zasad właściwej pielęgnacji psów oraz ich żywienia.

Najliczniejszą kategorię tresowanych w zakładzie psów stanowią te patrolowo-tropiące.
Czworonożni pomocnicy policjantów podczas wykonywanej służby patrolowej, obok oddziaływania prewencyjnego, mogą być wykorzystywane do działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu, zasadzki.
Te psy stanowią także pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymywaniu osób, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również wykorzystywane do tropienia śladów ludzi. Psy patrolowe przygotowane są do działań prewencyjnych, a psy tropiące nabywają umiejętność tropienia na miejscu zdarzeń oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osoby zaginionej.

Kolejną ważną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami tresowane są do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Fela została wyszkolona do wyszukiwania zapachów narkotyków. Wczoraj została przedstawiona przedstawicielom samorządu Gminy Wągrowiec w osobach Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka, Przewodniczącego Rady Gminy Wągrowiec Ryszarda Andrzejewskiego, oraz Zastępcy Wójta Gminy Wągrowiec Jerzego Łukaszczyka, od których otrzymała na zachętę, na rozpoczęcie służby – worek psiej karmy.

Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu