Janowiec Wlkp. Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Janowiec Wlkp. Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Reklamy

Celem wydarzenia było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości
🤍❤️
W spacerze na trasie
Wybranowo – Dziekczyn – Janowiec Wielkopolski
wzięło udział blisko 70. uczestników – w większości uczniów Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim.
Uczestnicy rajdu zapalili znicze w Miejscach Pamięci Narodowej naznaczonych wydarzeniami z okresu
II wojny światowej.
Rajd prowadził Adam Lubawy – Instruktor MGOK, przy współpracy Danuty Ratajczak i Jakuba Meissnera.

Słowa podziękowania uczestnicy rajdu kierują do Koła Łowieckiego „Rogacz” za udostępnienie wiaty.