Dzień Dawcy Szpiku

Dzień Dawcy Szpiku

Reklamy

Wczoraj odbył się w Szkole Podstawowej w Mieścisku Dzień Dawcy Szpiku.
Rejestrację prowadził personel Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
W tym samym czasie szkolne wolontariuszki ćwiczyły się w udzielaniu pierwszej pomocy pod czujnym okiem  Jana Maćkowiaka z wągrowieckiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża oraz szkolnej higienistki Elżbiety Bąk.
Z możliwości rejestracji skorzystało 18 osób.
  „Dobrym duchem” akcji była dyrektorka szkoły Natalia Pałczyńska, która już od dawna jest zarejestrowana w bazie dawców.